icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Drainage

De hoofdfunctie van drainage is het afvoeren van grondwater en reguleren van de grondwaterstand. Drainage kan daarnaast ook worden ingezet voor de afvoer van regenwater of als systeem om de grondwaterstand bij funderingen op peil te houden.

Onderwater-drainage

Onderwater-drainage is een regelbaar drainagesysteem dat we ontwikkeld hebben voor het stedelijk gebied. Deze duurzame drainage is ontworpen met een vergelijkbare levensduur als die van riolering.Het systeem bestaat uit drainagestrengen in een grindkoffer die te allen tijde onder het grondwater liggen. Hierdoor worden wortel-ingroei en ijzerafzettingen tegengegaan.

Het drainageniveau wordt ingesteld in drainageputten. De hoogte van een opzetstuk bepaalt het drainageniveau. Dit niveau kan in een later stadium nog worden aangepast. Inmiddels is duurzame onderwater-drainage in veel gemeenten in Nederland toegepast.

Doelmatige oplossing voor jou?

Of het aanleggen van drainage voor een gebied een doelmatige oplossing is, kunnen wij onderzoeken. We hebben onze ervaringen met duurzame drainage in de stad verwerkt in de Kennisbank Stedelijk Water van Rioned. 

Drainage, afkoppelen en infiltreren combineren

Drainagesystemen zijn goed te combineren met het afkoppelen van regenwater. De drainageleiding transporteert naast grondwater ook regenwater naar het oppervlaktewater.

Dit zijn zogenaamde DT-systemen (Drainage-Transport). We hebben veel ervaring in slimme combinaties van drainages, afkoppelen en infiltratie.

Bescherming van funderingen

De fundering van oude bebouwing is vaak gevoelig voor wijzigingen in de grondwaterstand. Denk aan droogstand van houten palen of aan funderingen op staal waardoor woningen kunnen verzakken. In gebieden met gevoelige funderingen ontwerpen we drainage-infiltratiesystemen. Deze systemen zorgen voor een grondwaterstand waarbij de kans op schade aan de bebouwing wordt geminimaliseerd.

De belangrijkste functie van het systeem is aanvulling van het grondwater indien de grondwaterstand daalt onder een gewenst niveau. Dit systeem is ook bijzonder geschikt om zettingen van wegen tegen te gaan in gebieden met bijvoorbeeld een veenlaag in de bodem.

Monitoring

De werking van een drainage(-infiltratie)systeem kan gemonitord worden om na te gaan of het systeem functioneert zoals bedoeld. We hebben hier veel ervaring mee en kunnen waterstanden monitoren met WarecoWaterData

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Arnout Linckens
Adviseur Stedelijk Water
T +31 6 532 758 39
alinckens@avecodebondt.nl