icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Droogte in zakkende dorpen en steden

Een groot deel van Nederland zakt. Zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Dit leidt tot schades. En de kosten van verzakte wegen, riolen en panden lopen flink op. Daarom is het bestrijden van bodemdaling en droogte een speerpunt voor overheden. Wij adviseren hierin.

drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
platform-slappebodem
Bron: Platform Slappe Bodem / Vincent Basler

Advies voor aanpassingen openbare ruimte en onderbouwing peilbesluit

We ondersteunen overheden en aannemers met het aanpassen van de openbare ruimte en waterschappen bij het onderbouwen van peilbesluiten. Zodat, bijvoorbeeld bij een toekomstige wijk, bodemdaling en droogte wordt beperkt en voorkomen. En er ook bij uitvoeringsprojecten geen extra bodemdaling ontstaat. We maken van deze adviezen ontwerpen en ondersteunen in de beheerfase. 

bodemdaling-vincent-basler
Bron: Platform Slappe Bodem / Vincent Basler

Stappenplan tegen bodemdaling en droogte

Bodemdaling en droogte gaan niet alleen over hydrologie, maar ook over bebouwing, funderingen, infrastructuren en de bodem. We volgen de volgende stappen: 

  1. Risico- en kansenanalyse. Om droogterisicos goed in beeld te brengen is open, vaak regionale, data niet voldoende. We ordenen de data en vullen dit aan met lokale grondwaterstanden, bodemdata en funderingsonderzoek. De metingen verwerken we in een stedelijk grondwatermodel, waarmee we scenario’s doorrekenen. We brengen de bodemdaling in beeld met bijvoorbeeld InSAR. We vatten alles samen in een droogte stresstest of in onze funderingskaarten 

  2. Integrale klimaatanalyses. Weanalyseren droogterisico’s in samenhang met de risico’s bekend over hitte, (grond)wateroverlast en waterveiligheid. Deze vertalen we naar concrete maatregelen via onzeUrban Water Planner 

  3. Advies en engineering. We stellen adviezen op. Denk aan onderbouwing voor peilbesluiten, zettingsarme ophoogadviezen, funderingsadviezen, bemalingsadviezen en ontwerpen van drainage-infiltratiesystemen. 

 Ook tijdens de uitvoering en het beheer van voorzieningen ondersteunen we via monitoring en open data portals voor bewoners.  

dorpen-steden-overheden
Bron: Platform Slappe Bodem / Vincent Basler

Wat levert dat op? Inzicht en uitvoeringsplan.

  • Inzicht in droogterisico’s en mogelijkheden in een gebied voor wateropslag; 

  • Concreet uitvoeringsplan om bodemdaling en droogte te beperken/voorkomen;

  • Onderbouwing voor peilbesluiten.  

Hulp nodig bij zakkende ondergrond? Neem contact op met onze expert!
drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
T +31 88 00 48 212
mkuiper@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma