icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Effecten van vernattingsmaatregelen in beeld

Vernattingsmaatregelen van natuurgebieden worden uitgevoerd om de natuurdoelen te bereiken, bijvoorbeeld in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). We brengen deskundig onderbouwd in beeld wat de effecten zijn van een verwachte stijging van de grondwaterstand op bebouwing, wegen en bomen. Onze gecombineerde expertise van bouwkunde, vochtoverlast en grondwater, komt hier bij uitstek tot zijn recht! We stellen nulsituaties vast en bepalen de risico's. Vervolgens gaan we na welke compenserende maatregelen nodig zijn om eventuele schade, als gevolg van een verandering in de grondwaterstand, tegen te gaan. Ook bepalen we de kosten van deze maatregelen.

dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman

Nulsituatie vaststellen

We leggen de nulsituatie van panden vast door middel van een locatie-inspectie. Bijzondere aandacht hebben we voor natte kelders en kruipruimtes en voor optrekkend vocht in relatie tot de (ouderdom van de) bouwconstructie. We betrekken de bewoners bij de inspectie. Onze ervaring is dat hiermee veel vertrouwen wordt gecreëerd, wat het verdere proces ten goede komt.

Risicobepaling

We hebben een effectieve methodiek ontwikkeld om, met beperkte onderzoeksinspanning, de risico's van een voorgenomen grondwaterstandwijziging op afzonderlijke objecten in beeld te krijgen. Hiervoor combineren we de bebouwingskenmerken, huidige en toekomstige grondwaterstanden en de bodemopbouw.

Voor bomen worden de risico's bepaald op basis van boomsoort, vitaliteit, bewortelde diepte, huidige en toekomstige grondwaterstanden en bodemopbouw. Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerd bedrijf.

Compenserende maatregelen

Voor panden met een risico op aanvullende schade, bedenken en ontwerpen we compenserende maatregelen. Hierbij maken we een afweging tussen hydrologische maatregelen en bouwkundige maatregelen. Daarnaast stellen we monitoringsplannen op en voeren we de monitoring uit.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 129 08 816
seeman@avecodebondt.nl