icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Geluid

De mate van geluid is van belang voor de realiseerbaarheid en continuïteit van plannen en bedrijfsvoering. Niet in het minst vanwege de complexe en omvangrijke wet- en regelgeving voor onderwerpen zoals weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, bouwlawaai en de bouwakoestiek. Bij ons kunnen industrie en bedrijven, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en overheden terecht voor zowel korte vragen, een quickscan, maar ook voor uitgebreid geluidsonderzoek.

bouwfysica-ruimtelijk-herontwikkeling

Akoestisch onderzoek

Wij bieden allround diensten op het gebied van geluid. Denk aan het geven van advies, het uitvoeren van geluidsmetingen en geluidsberekeningen ten aanzien van:

 • Het geluid vanwege (spoor)wegen, bedrijven en industrieterreinen, in het kader van de Wet Geluidshinder, Wet Milieubeheer en in het kader van een goede ruimtelijke ordening;
 • Geluidsemissie van bedrijven in het kader van de omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • Geluid tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden (bouwlawaai) in het kader van het Bouwbesluit en/of gemeentelijk Geluidsbeleid;
 • Het geluid in gebouwen, in het kader van het Bouwbesluit.
Aveco-deBondt-Holten.jpg

Quickscans

Wij voeren quickscans uit om de haalbaarheid van een plan inzichtelijk te maken en vroegtijdig aandachtspunten aan te geven. Hierbij zetten wij ook GIS in voor het verkrijgen en bewerken van data. Door middel van gedetailleerde berekeningen toetsen wij grenswaarden in het kader van planologische procedures en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Steeds weer constateren we dat het geluidsbeleid van een gemeente een belangrijk aandachtspunt is bij het ontwikkelen van een plan. Hierin kunnen aanvullende criteria zijn opgenomen. Dit kan in geluidsbelaste situaties bijvoorbeeld zijn dat woningen minimaal één geluidluwe zijde of buitenruimte dienen te hebben. Wij kunnen in het ontwerp van het plan of gebouw meedenken aan passende oplossingen. Onze expertise zetten wij in voor bestemmingsplannen, nieuwbouwplannen en transformatie van bestaande gebouwen.

Advisering voor bedrijven en industrie

De industriesector heeft op diverse manieren te maken met geluid en akoestisch onderzoek. Dit kan zijn bij oprichting, wijziging of uitbreiding, waarvoor een  omgevingsvergunning benodigd is of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bovendien adviseren we over het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen.

Geluid meting bouwlocatie Aveco de Bondt.jpg

Bouw- en sloopwerkzaamheden

Voor het geluid dat ontstaat tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zijn regels opgenomen in het Bouwbesluit. Daarnaast beschikken diverse gemeenten over eigen beleid specifiek gericht op bouwlawaai. Zowel in de voorbereiding van als tijdens de werkzaamheden bieden wij ondersteuning aan in de vorm van prognoseberekeningen en geluidsmetingen. Hiermee beogen wij, samen met onze opdrachtgevers, om risico’s voor projecten zoveel mogelijk te beperken.

Samengevat onze diensten

Akoestisch onderzoek:

 • Wegverkeerslawaai;
 • Railverkeerslawaai;
 • Industrielawaai;
 • Bouwlawaai;
 • Bouwakoestiek.

Geluidsmetingen:

 • Industrie en bedrijven;
 • Geluidswering, lucht- en contactgeluidisolatie;
 • Installatiegeluid.
Advies of ondersteuning nodig omtrent geluid? Neem contact op met onze expert!
Waldo Bont
Waldo Bont
Senior adviseur
T 06 10 84 33 39
wbont@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma