icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

In-situ saneringstechnieken

Als het niet nodig, niet mogelijk of te kostbaar is om bodemverontreiniging volledig te verwijderen bieden in-situ saneringstechnieken mogelijk de uitkomst. Wij adviseren en helpen hierbij.

ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak

Waarom in-situ?

In-situ saneringstechnieken maken gebruik van het zelfreinigend vermogen van de bodem of van de fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging. De voordelen van in-situ saneringstechniek zijn een hoger milieurendement en lagere kosten, omdat het niet nodig is om de verontreiniging af te graven, te reinigen of te storten. 

Zelfreinigend vermogen van de bodem

Bij natuurlijke afbraak wordt de bodemverontreiniging verwijderd door micro-organismen die al in de bodem aanwezig zijn of door het toevoegen van bacteriën aan de bodem. Afhankelijk van het type verontreiniging kan afbraak worden gestimuleerd door het toevoegen van nutriënten, oplosbare organische koolstof of zuurstof.

Fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging

Afhankelijk van de eigenschappen van de verontreiniging zijn een aantal saneringstechnieken mogelijk:

  • Oppompen van grondwater. Verontreinigingen met een hoge wateroplosbaarheid kunnen gesaneerd of geohydrologisch beheerst worden door het oppompen van grondwater. Door middel van computermodellen kunnen we vooraf bepalen waar het beste water onttrokken kan worden, welk debiet nodig is om de gehele verontreiniging te beheersen en wat de invloedsfeer van de onttrekking op de grondwaterstanden is.
  • In-situ chemische oxidatie. In-situ chemische oxidatie maakt gebruik van de mogelijkheid een verontreiniging chemisch af te breken. Hiervoor wordt een chemisch oxidant aan de bodem toegevoegd.
  • Persluchtinjectie/bodemluchtextractie. Persluchtinjectie maakt gebruik van de mate van vluchtigheid van een stof. Door perslucht in de bodem te pompen, kan een vluchtige verontreiniging overgaan van opgelost in grondwater naar de bodemlucht. Door in de onverzadigde zone een onderdruk te creëren met bodemluchtextractiefilters wordt de verontreiniging afgevangen en kan de lucht, na koolinfiltratie, worden uitgestoten naar de buitenlucht. 

Advies over in-situ saneringstechnieken

In een saneringsonderzoek zoeken we naar mogelijkheden en de meest geschikte saneringstechniek bij de locatie specifieke omstandigheden en verontreiniging.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de mogelijkheden van in-situ;
  • Gebruik over de inzet en begeleiding tijdens de inzet.
INZICHT KRIJGEN IN DE MOGELIJKHEDEN VAN IN-SITU? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak
Senior Adviseur Bodem & Inspectie
T +31 6 831 69 205
ckwakernaak@avecodebondt.nl