icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Mobiliteitsvisies- en plannen

We zijn steeds meer op pad. In de auto, met het openbaar vervoer of met de fiets. Onze populatie en de mobiliteitsbehoefte groeit, maar de ruimte die we hebben niet. Daarom moeten we op zoek naar de juiste balans tussen onze behoefte, bereikbaarheid en leefbaarheid: duurzame mobiliteit.

Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
Duurzaam vervoer mobiliteitsplan Aveco de Bondt

Duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitsplan

Nederland telt steeds meer auto’s die allemaal een plaats nodig hebben bij de woning, op de weg en op de plaats van bestemming. Dat kost veel ruimte. Door anders naar mobiliteit te kijken kunnen er nieuwe inzichten ontstaan die ruimte efficiënter benutten. Voor ontwikkelplannen of bereikbaarheidsopgaven brengen we diverse belangen bij elkaar en geven we met onze kennis richting aan het proces, zodat er een gezamenlijk en toekomstbestendig mobiliteitsplan ontstaat.

Auto opladen mobiliteitsplan Aveco de Bondt

Stappenplan mobiliteitsplan

Elk mobiliteitsplan is maatwerk, maar we volgen altijd een vast aantal stappen.

  • Stap 1. We inventariseren alle belangen. Van bewoners tot ontwikkelaars, gebruikers en de gemeente. Daarin kijken we naar huidig gebruik, beleid, ambities en wensen.
  • Stap 2. We ontwikkelen scenario’s, waarin we een gezamenlijke aanpak presenteren op basis van de belangen van alle stakeholders uit stap 1. Dit vormt de basis voor een toekomstbestendig mobiliteitsplan.
Bereikbaarheidsopgave

Wat levert een mobiliteitsplan op?

Een mobiliteitsplan dat door alle stakeholders wordt gedragen en waarin iedereen een (deel)verantwoordelijkheid heeft.

Aan de slag met een mobiliteitsvisie- of plan? Neem contact met ons op!
Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
Ruimtelijke Inrichting & Projectbeheersing
Business Development Manager
T +31 650 22 30 27
hvalphen@avecodebondt.nl