icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Quickscan Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Ontwikkelende partijen moeten met steeds meer onderwerpen en partijen rekening houden. Gelijktijdig veranderen deze onderwerpen continu, denk aan thema’s zoals stikstof en PFAS. Van postzegelplan tot grootschalige (her)ontwikkeling: iedere locatie in Nederland heeft haar eigen kansen en risico’s. Wij als Aveco de Bondt ondersteunen jou om deze kansen en risico’s overzichtelijk en pragmatisch in beeld te brengen.

Thom  Busschers
Thom Busschers
Dienst_quickscan

Grip op kansen en risico’s bij gebiedsontwikkeling

In de afgelopen jaren hebben wij de ‘Quickscan Gebiedsontwikkeling’ ontwikkeld. Met deze Quickscan brengen wij snel de kansen en risico’s in en rondom ontwikkellocaties in beeld, door middel van locatiegegevens,  open data en ‘expert judgement’. Deze scan is toe te passen binnen uiteenlopende projecten en biedt meerwaarde voor projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en overheden zoals gemeenten of provincies. De Quickscan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, statusomschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) onderzoek noodzaak per onderwerp. De resultaten en conclusies verwerken we tot een totaaloverzicht van de kansen en risico’s voor een vastgoedobject of (her)ontwikkellocatie.

In de Quickscan kunnen zowel ruimtelijke, technische en milieuplanologische aspecten, als ontwerp-gerelateerde onderwerpen worden beoordeeld. Deze combinatie geeft een compleet beeld rondom de potentie van een locatie of gebied. Het voorkomt mogelijke verrassingen rondom de aankoop van een locatie of bij de overgang van een project van de (bestemmings)planfase naar de ontwerpfase. Uit de resultaten van de Quickscan volgen adviezen en concrete vervolgacties per onderwerp. Op deze manier weet je als opdrachtgever meteen waar je mee te maken hebt binnen een ontwikkeling.

Hoe werkt de quickscan?

Tijdens een startoverleg bekijken we de locatie en bepalen we gezamenlijk met de opdrachtgever de relevante onderwerpen voor de beoogde (her)ontwikkeling. Vervolgens verzamelen en bundelen we beschikbare locatiegegevens en vullen deze aan met open data. Vanuit dit pakket aan locatie-informatie wordt per onderwerp een ervaren specialist of adviseur betrokken om de locatie te beoordelen. Gecoördineerd door onze projectmanager, maakt de specialist of adviseur een inschatting, op basis van ‘expert judgement’, van de kansen en risico’s per onderwerp. Naast eerdere onderwerpen scannen we altijd op overige kansen en risico's in het project en nemen deze mee in het eindresultaat. Op deze manier omvat de Quickscan de risico’s die van belang zijn voor de opdrachtgever.

Aveco-de-Bondt-Trainingen-jpg

Risicoschatting

De QuickScan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, status-omschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) onderzoek noodzaak per onderwerp. Deze resultaten worden samengevat in een radargrafiek en een bijbehorende risicotabel. De risico’s worden integraal tegen elkaar afgewogen, waardoor per onderwerp naar voren komt of het om een potentiële ‘showstopper’ gaat.

Specialisaties in ontwerpprocessen en milieu planologie

Als multidisciplinair ingenieursbedrijf met ervaring in complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, hebben wij binnen Aveco de Bondt veel specialisaties in huis op het gebied van ontwerpprocessen en milieuplanologische onderzoeken. Deze kennis en ervaring hebben wij samengebracht in de Quickscan Gebiedsontwikkeling.

Wil je meer weten over onze quickscan of een voorbeeld ontvangen? Neem contact op met onze expert.
Thom  Busschers
Thom Busschers
Gebiedsontwikkeling
Adviseur Projectmanagement & Ontwerp
T +31 6 233 73 754
tbusschers@avecodebondt.nl