Quickscan Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Ontwikkelende partijen moeten met steeds meer onderwerpen en partijen rekening houden. Van postzegelplan tot grootschalige (her)ontwikkeling: iedere locatie in Nederland heeft haar eigen kansen en risico’s. Aveco de Bondt brengt deze kansen en risico’s samen met jou overzichtelijk en pragmatisch in beeld.

Grip op kansen en risico’s bij gebiedsontwikkeling 

Met onze ‘Quickscan Gebiedsontwikkeling’ brengen wij snel de kansen en risico’s in en rondom ontwikkellocaties in beeld. Hierbij gebruiken we locatiegegevens, open data en ‘expert judgement’. Deze scan is toe te passen binnen uiteenlopende projecten en biedt meerwaarde voor projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en lokale overheden. Deze werkwijze resulteert in een compleet beeld van de potentie van een locatie, gebied of project. Het voorkomt mogelijke verrassingen rondom de aankoop van een locatie of bij de overgang van een project van de planvormingsfase naar de ontwerpfase.  

Afbeelding 1 Quickscan Gebiedsontwikkeling

Risico's bij gebiedsontwikkeling in beeld

Hoe werkt de quickscan?

De Quickscan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, statusomschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) noodzaak voor onderzoek per onderwerp. Hierbij kun je denken aan de beoordeling van zowel ruimtelijke, technische en milieuplanologische aspecten als ontwerp-gerelateerde onderwerpen. Deze combinatie geeft een compleet beeld van de potentie van een locatie of gebied.  Hoe werkt het?

  1. In het startgesprek bepalen we gezamenlijk wat de belangrijkste thema’s voor jullie ontwikkeling zijn. Zo dragen we maximaal bij aan de business case. Vaak komen we uit op 10 tot 15 thema’s.
  2. Op basis van data en expert judgement beoordelen minimaal 5 specialisten de kansen en risico's voor de locatie. Wat volgt is een concreet advies met vervolgacties per thema.
  3. De resultaten en conclusies verwerken we tot een totaaloverzicht van de kansen en risico’s (rapportage), waardoor je in één oogopslag een integraal overzicht hebt van waar je mee te maken hebt binnen een ontwikkeling.

 

Als multidisciplinair ingenieursbedrijf met ervaring in complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, hebben wij veel specialisaties in huis op het gebied van ontwerpprocessen en milieuplanologische onderzoeken. Deze kennis en ervaring hebben wij samengebracht in de Quickscan Gebiedsontwikkeling.

Afbeelding 2 Quickscan Gebiedsontwikkeling

Wat levert de Quickscan Gebiedsontwikkeling op?

  • Een Quickscan-rapportage met risicoschattingen, kostenschattingen, status-omschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom noodzaak voor aanvullend onderzoek
  • Snel hoogwaardige kennis aan boord en een integraal beeld van risico’s van planvorming tot ontwerp/uitvoering 
  • Een inzichtelijke radargrafiek en bijbehorende risicotabel
  • Een analyse van potentiële showstoppers dankzij integrale onderlinge afweging van risico

Aan de slag met quickscan gebiedsontwikkeling? Thom helpt je verder!

Thom Busschers
Adviseur Projectmanagement & Ontwerp
tbusschers@avecodebondt.nl
+31 6 233 73 754

Alle projecten