icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Regie op drukte in de ondergrond

Boven, maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Door extra woningbouw verdicht de stad en komen er in bestaande straten steeds meer functies samen. Hoe zorgen we ervoor dat de grond alle toekomstige functies kan bergen?

dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
uitgraven-bestrating

Ordenen van de ondergrond

Wij ondersteunen overheden bij het beter ordenen van de ondergrond. Voor een efficiënte inrichting van de ondergrond, waarbij bestaande ondergrondse infrastructuur, het natuurlijk systeem en de stedelijke ontwikkelingen met elkaar worden verbonden. Zo komt er ruimte vrij voor de verschillende ambities, zoals vergroening, klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarbij weten we niet wat er nog gaat komen, dus is het goed de ondergrond adaptief in te richten.

Hoe pakken we het ordenen van de ondergrond aan?

We nemen de volgende stappen:

  1. Huidige ruimteclaims in beeld. Allereerst brengen we alle belangen en ruimteclaims voor de ondergrond in beeld. Denk aan kabels en leidingen, waterberging, boomwortels, verontreiniging, kelders, energie waaronder WKO, noem maar op.  Dit verwerken we ook in 3D modellen van de ondergrond. Daarbij geven we ook advies over een toekomstbestendige inrichting van de ondergrond. 
  2. Waterberging, groen en energie. Voor verschillende opgaven berekenen we hoeveel extra ruimte nodig is. Bijvoorbeeld voor extra waterberging, boomwortels of warmteleidingen. Welke ruimte daarvoor bovengronds aanwezig is, hoeveel ondergronds nodig is en of dat past.
  3. Oplossingen. Zo niet, stemmen we de belangen gezamenlijk af en brengen we in beeld wat de gevolgen of verlegmogelijkheden zijn. Natuurlijk betrekken we ook de praktische aspecten daarbij, zoals ruimte voor onderhoud en hoe kabels en leidingen op elkaar inwerken (zoals bufferafstanden).
  4. Stakeholders. We brengen de kansen en risico's overzichtelijk in beeld en zorgen ervoor dat belangrijke stakeholders hierover met elkaar in gesprek gaan.
  5. Praktijk. Vervolgens maken we de vertaling naar de praktijk. Bijvoorbeeld in praktische ruimtebesparende rioolontwerpen waardoor een warmtenet kan worden aangelegd en ontwerprichtlijnen voor wegcunetten.
grondwater-steden-uitgraven

Ontwerpen efficiënte indeling van de ondergrond

Als het ontwerp voor een efficiëntere indeling van de ondergrond staat maken we een analyse. Deze wordt opgenomen in de strategische plannen over ruimte in de ondergrond. Zoals infiltratieplannen, blauw-groene structuren en drainage.

 

bodemverontreiniging

Wat levert regie op de ondergrond op?

  • Inzicht in de ondergrond van een gebied (3D-modellen, bodemdaling, overzichtskaarten);
  • Concreet toekomstbestendig verbeterplan uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp;
  • Input voor handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) en ontwerpleidraden.
Hulp nodig bij regie op drukte in de ondergrond? Neem contact op met onze expert!
dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 109 14 315
ltolk@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma