icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ruimte in de ondergrond in kaart

De gemeente werkt aan de verduurzaming van haar energievoorziening, klimaatadaptatie, het vervangen van riolering en vergroening. Dit vraagt allemaal om ruimte in de ondergrond. Hoeveel ruimte is er nog en is deze wel beschikbaar? Wij brengen het in kaart!

dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Stakeholders wijk klimaatadaptatie Aveco de Bondt.jpg

Druk op de ondergrondse ruimte in beeld

De gemeente werkt aan de verduurzaming van haar energievoorziening, klimaatadaptatie, het vervangen van riolering en vergroening. Dit vraagt allemaal om ruimte in de ondergrond. Maar hoeveel ruimte is er nodig onder de weg om bijvoorbeeld een warmtenet, een gescheiden rioolstelsel of een nieuwe groenvoorziening aan te kunnen leggen en waar is deze ruimte ook daadwerkelijk beschikbaar? De ruimte in de wegprofielen is nu namelijk al vaak beperkt door het grote aantal kabels en leidingen.

Met overzichtelijke kaarten per wijk geven wij op straatniveau aan waar er ruimte in de ondergrond is. Hierbij houden we rekening met huidige (of eventueel al reeds bekende toekomstige) ondergrondse infrastructuren zoals kabels, leidingen en riolering en aanwezig groen én met de ruimte die de nieuwe infrastructuur zelf nodig heeft, inclusief bijvoorbeeld expansielussen en inspectieputten. Zo geven we inzicht in hoeverre nieuwe ondergrondse ruimteclaims goed in te passen zijn. 

Hoe pakken we het aan?

We hebben voor iedere type leiding en voor groen een gewenste bufferafstand tot andere infrastructuur geïdentificeerd. Daarbij houden we rekening met beheer en onderhoud, mogelijke toekomstige ontwikkelingen en de invloed van warmte van een warmtenet op andere kabels en leidingen. Door al deze zones samen te brengen en te bekijken hoeveel ruimte er over blijft in het wegprofiel. Zo zien we of er voldoende ruimte is voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Zo niet, dan maken we een inschatting of het met het verleggen van riolering, kabels en leidingen, het eventueel meenemen van aangrenzende openbare ruimte of het gebruik van verschillende aanlegdieptes wel mogelijk is.

De kosten van de aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuur nemen sterk toe wanneer bestaande ondergrondse infrastructuur verlegd dient te worden. We geven de gemeente een kostenschatting per wijk, die meegenomen kan worden in de doelmatigheidsafweging.

Wat levert het op?

Deze informatie kan gebruikt worden door rioolbeheerders. Inzicht in de beschikbare ruimte in de ondergrond is van belang voor de strategische inrichting van de ondergrondse ruimte. Bijvoorbeeld in het kader van afkoppelen, klimaatadaptatie, het aanleggen van actief grondwaterpeilbeheer en vergroening.

Met deze informatie kan de gemeente ook een onderbouwde afweging maken of bepaalde wijken in aanmerking komen voor de toekomstige aanleg van een warmtenet. Daarnaast geeft het inzicht in de kosten waar rekening mee moet worden gehouden, bijvoorbeeld voor de invulling van de Transitievisie Warmte.

Wij bespreken graag de mogelijkheden voor meer inzicht in de ondergrond. 

Meer informatie? Neem contact met ons op!
dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 109 14 315
ltolk@avecodebondt.nl