icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Sloop- en saneringsmanagement

Een gebouw wordt gesloopt of gesaneerd wanneer het niet meer voldoet aan de huidige wensen, kwaliteits- en/of veiligheidseisen. Voor zo’n (gedeeltelijke) sloop moeten er onderzoeken worden uitgevoerd, vergunningen aangevraagd en risico’s in kaart worden gebracht. Wij helpen hierbij.

Steven  Barkel
Steven Barkel
slopen.jpg

Begeleiding bij slopen en saneren

Moet een gebouw verduurzamen? Zijn er schadelijke stoffen aanwezig die verwijderd moeten worden? Of moet een gebouw volledig plaatsmaken voor een nieuw object? Wat de reden ook is, elke sloop of sanering heeft voorbereiding nodig en moet aan wettelijke eisen voldoen. Wij begeleiden sloop- en saneringswerkzaamheden en vertalen onze expertise en de wet- en regelgeving naar praktische en duurzame oplossingen. We doen voorbereidend werk, brengen risico’s in kaart en zijn de schakel tussen opdrachtgever, technische uitvoerende partijen en stakeholders.

Gecertificeerd

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van nagenoeg alle onderzoeken die nodig zijn voor het voorbereiden van de sanering (zoals van asbest/chroom VI) en sloop van gebouwen. 

Hoe pakken we slopen en saneren aan?

1. Inventariseren randvoorwaarden en wensen
 Samen met de opdrachtgever verzamelen wij de nodige informatie en inventariseren wij de randvoorwaarden, wensen en eisen voor het project.

2. Voorbereiding
Voor de werkzaamheden kunnen starten, doen we de nodige voorbereiding. Zoals: asbestonderzoeken, Chroom 6-onderzoeken, aanvraag van vergunningen, risicobepaling, afstemming met nutsbedrijven en het opstellen van een plan. Alles voor een vliegende start. 

3. Aanbesteding of offerteaanvraag
- Opstellen aanbestedingsdocumenten voor een aanbesteding op basis van de goedkoopste inschrijving of EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
- Verzorgen aanbesteding (uitnodiging, schouw, nota van inlichtingen, proces-verbaal van aanbesteding)
- Beoordelen inschrijvingen, verzorgen verificatiegesprek en opstellen gunningsadvies;
- Contractmanagement (incl. opstellen aannemingsovereenkomst)
- Offerteaanvraag en offertevergelijk

4. Uitvoering
Directievoering en toezicht. We begeleiden de voorbereiding en uitvoering van de sanering of sloop. Hierin houden we grip op budgetten, planning en naleving van de wet- en regelgeving. Ook doen we alle communicatie en afstemming met externen. Aan het eind leveren we een evaluatiedossier op.

5. Beheer gezondheidsrisico's
Bij transformaties stellen we (mits er gevaarlijke materialen zijn achtergebleven) een beheerplan op met advies over het gebruik van het gebouw. Ook begeleiden wij de implementatie van dit beheerplan en voeren de (jaarlijkse) periodieke controles uit.

Breed scala aan werkzaamheden

Wij kunnen ook meedenken over constructie-, bouwkundig-, installatie- en bodemadvies, ecologie (flora en fauna), duurzaamheid en vergunningen. 

Wat levert sloop- en saneringsadvies op?

Volledige ontzorging van een sloop- en of saneringsproject. Soepel verloop en voorkoming van faalkosten.

Sloop- of saneringsplannen? Neem contact op met onze expert!
Steven  Barkel
Steven Barkel
Projectmanager
T +31 6 121 85 507
sbarkel@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma