icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verkeer en Mobiliteit

Nederland is dichtbevolkt. Wij voelen ons uitgedaagd ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig onderweg zijn en zetten in op een comfortabele en effectieve infrastructuur. Hiervoor werken wij in brede zin aan mobiliteitsvraagstukken: van verkeersveiligheid tot brede verblijfskwaliteit van gebieden en straten, van reisbeleving tot ontwikkeling van duurzame mobiliteitsconcepten voor onze leefomgeving.

André de  Wilde
André de Wilde

Verkennen

Verkeer houdt ons dagelijks bezig. Wij analyseren verkeerskundige situaties: wij beoordelen bijvoorbeeld of een bestaande verkeerssituatie veilig is of veiliger kan, voeren second opinions en scenario-analyses uit of adviseren over een principeoplossing voor een nieuwe verkeerssituatie. Binnen ons team hebben we hiervoor een verkeersveiligheidsauditor aan boord. Voor de gedragskant sparren we met de collega gedragspsycholoog. Onze studies kunnen een conceptueel karakter hebben, zoals een reflectie op een mobiliteitsconcept voor een wijk of onderdelen hiervan. Of een meer concrete insteek zoals de vormgeving van een nieuwe ontsluiting, het uitvoeren van een parkeeronderzoek, het concretiseren van een hub of mobiliteitstransitie.

Verbinden

Wij verbinden. Binnen interdisciplinaire teams werken wij aan brede ruimtelijke vraagstukken en werken hiervoor intensief samen met de disciplines ruimte, klimaatadaptatie, stedenbouw & landschap en duurzaamheid.

Verblijven

In ons werk geven wij mede vorm aan de openbare ruimte binnen stedelijke context en in landelijk gebied. Verblijfskwaliteit staat centraal in deze ruimten: dit bepaald immers hoe mensen hun dagelijkse reis of verblijf ervaren. Binnen ons advieswerk staat de menselijke schaal dan ook centraal. Samenhang en evenwicht zijn voor ons belangrijke waarden. Dit betekent ook dat ruimtelijke kwaliteit belangrijk is. Wij maken verblijfsgebied en de verbinding klimaatadaptief en natuurinclusief. We zien het als onze verantwoordelijkheid een plek te creëren waar mensen graag verblijven èn veilig naar toe kunnen reizen.

Voor meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met onze adviseur.
André de  Wilde
André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
T +31 6 523 60 670
adwilde@avecodebondt.nl