icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Toekomstbestendige infrastructuur

We wonen, werken en ontspannen niet allemaal op dezelfde plek. We verplaatsen onszelf constant en daarin verandert onze behoefte met de tijd. Onze infrastructuur moet daarop aansluiten. Daarbij hebben we ambities: in 2030 0 verkeersdoden. Genoeg uitdagingen dus!

Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
infrastructuur-kruispunt

Vernieuwing en verbetering

De infrastructuur in ons land bestaat uit (spoor)wegen, kunstwerken en een ondergronds netwerk van rioleringen, kabels en leidingen. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, wordt het gebruik ervan steeds intensiever. Daarbij willen we ook een leefbare woonomgeving, zonder geur- of geluidsoverlast. De ambitie voor nul verkeersslachtoffers en de opkomst van nieuwe vervoersmiddelen, zoals snelle fietsen en elektrische auto’s, vragen om aanpassingen. En die moeten aansluiten bij de omgeving.

Bereikbaarheidsopgave

Wat we doen: Complete infrastructurele oplossingen voor elk project

We adviseren en ondersteunen op het gebied van infrastructuur en duurzame mobiliteit bij grotere vraagstukken en in elke fase van een (infra)project. Van mobiliteitsvisies tot verkeerskundig ontwerp en verkeersveiligheidsaudits. En van wegbouwkundig onderzoek, kabels & leidingen tot en met beheer en onderhoud. Daarbij maken we graag gebruik van onze collega’s van ecologie, bodem, planologie en omgevingsmanagement.

Onze specifieke diensten binnen het programma:

'Goede oplossingen realiseer je samen. Luisteren en oog houden voor de wensen van de opdrachtgever én de omgeving. Dat werkt.’
Risicoanalyse verkeerssysteem

Verkeersveiligheid – op naar 0 verkeersdoden

De ambitie van de overheid is om in 2030 0 verkeersdoden te hebben. Een duurzame, veilige inrichting van de openbare weg is daarin cruciaal. Dit begint bij het in kaart brengen van ‘hotspots’ en het bedenken van infrastructurele oplossingen. Wij combineren kennis van wegontwerp met ervaring op het gebied van verkeersveiligheidsaudits en komen met een concreet verbeterplan.

Wat levert dit programma op?

Plannen en ontwerpen met draagvlak vanuit de omgeving, die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Link met andere programma’s

Infrastructuur en mobiliteit is vaak de aanleiding tot herontwikkeling van de openbare ruimte en ondergrond. Dit programma is dan ook nauw verbonden met onze programma’s Integrale aanpak bestaande woonwijken en Stedelijke gebiedsontwikkeling.

Stedelijke gebiedsontwikkeling Meinerswijk.jpg
Vraagstuk op het gebied van Mobiliteit en infrastructuur? Neem contact met ons op!
Hilgard  van Alphen
Hilgard van Alphen
Ruimtelijke Inrichting & Projectbeheersing
Business Development Manager
T +31 650 22 30 27
hvalphen@avecodebondt.nl