Luc Ponsioen presenteert Digital Twin van de Maeslantkering

09 nov. 2023 • 10 min leestijd

Vandaag is het zover, de eindpresentatie van Luc Ponsioen op de TU Delft. Een moment waar we trots op zijn, want hij is de eerste engineer die een EngD behaald in de waterbouwkunde! Luc heeft de afgelopen 2 jaar zijn Engineering Doctorate onderzoek uitgevoerd vanuit Aveco de Bondt voor Rijkswaterstaat. Met als doel om te onderzoeken wat de toepasbaarheid van digital twins is voor stormvloedkeringen, waarvoor Luc een prototype digital twin heeft ontwikkeld voor de Maeslantkering.

Waarom specifiek dit onderzoek?

Het toepassen van een digital twin heeft in het verleden tot successen geleid in overige industrieën. Hierdoor is er bij Rijkswaterstaat de interesse gewekt om te onderzoeken of dit ook geschikt zou zijn voor de stormvloedkeringen. Eén van die stormvloedkeringen is de Maeslantkering, waarvoor Luc door de TU Delft en Rijkswaterstaat is benaderd om zich te buigen over dit onderwerp.

Door het ondernemende en praktisch gerichte karakter van Luc was een PhD onderzoek hiervoor te theoretisch, daarom heeft hij gekozen voor een EngD benadering. Dit is een 2 jaar durend onderzoeksprogramma vanuit de TU Delft. Luc werkt al 7 jaar bij Aveco de Bondt, en in samenspraak met de organisatie heeft Luc het onderzoek voltooid middels een combinatie van werken en onderzoeken.

Maeslantkering Rijkswaterstaat

Het leukste is dat ik heb geleerd om de ontwikkeling van een product in de breedte te beschouwen. Dus je kijkt niet alleen naar de technische kant, maar ook naar de kosten, de implementatie en de realisatie van de planning. Of hoe ga je om met situaties waarin componenten niet beschikbaar zijn? Je bent projectleider en uitvoerder tegelijkertijd, wat betekent dat je elke rol kan aannemen. Dat is ontzettend leerzaam.

Maeslantkering digital twin

Het resultaat

Het project had als doel om te onderzoeken wat de toepasbaarheid van digital twins is voor stormvloedkeringen. Om dit te kunnen testen zijn verschillende toepassingsvelden onderzocht, waarna een prototype digital twin van de Maeslantkering ontwikkeld is. Uiteindelijk is deze getest onder de gebruikers. Met als conclusie: het toepassen van een digital twin op volledige schaal is zeker mogelijk en voegt veel waarde toe, het vraagt alleen wel veel inspanning van Rijkswaterstaat om het concept goed te implementeren in de organisatie.

De Digital Twin gaat ons helpen toekomstige uitdagingen op het vlak van waterveiligheid, -beschikbaarheid en-kwaliteit goed in beeld te brengen.

Digitalisatie en innovatie

Aveco de Bondt investeert volop in de digitalisering van de watersector en vindt dat digitalisering dichtbij de vakinhoud moet liggen. Het uitvoeren van projecten waarmee je een grote impact op de leefomgeving kan realiseren heeft dan ook de voorkeur. Digitalisering heeft grote gevolgen voor de menselijke rol, met name op het gebied van uitvoerende werkzaamheden. Een product als de digital twin, bekijk hier een voorbeeld, of waterdataplatform Argus gaat dan ook niet alleen om de techniek. Want die is er! Het gaat met name om de implementatie en het stimuleren van menselijk werk in dit soort projecten. Want voor de toepassing van de techniek heb je veel mensen met kennis nodig. We streven als organisatie naar een mooie balans, waarin digitalisatie en innovatie verweven wordt met de mens.

De digitale mogelijkheden zijn er, vandaag al. Die zijn alleen nog niet goed verdeeld in onze werkgebieden. Dat gaat zeker niet vanzelf. Digitalisering laten vermengen met kennis van water, ondergrond en omgeving bijvoorbeeld. Dat is echt mensenwerk. Wie doet met ons mee?

slide.title slide.title slide.title slide.title slide.title slide.title slide.title slide.title slide.title

Digitalisering in de dagelijkse praktijk is mensenwerk, dit gaat hand in hand met de vooruitstrevendheid van onze klanten. Enkele mooie voorbeelden hiervan in de praktijk zijn de ‘FAIR’ geoportalen voor gebiedsprocessen, digital twinning van de afvalwaterketen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en realtime kaartverhalen van grondwatersystemen voor bewoners. Innoveer met ons mee! Samen gaan we de uitdaging aan.

Voor een omgeving om in te leven

Lees in dit interview met Luc meer over hoe hij terugkijkt op zijn EngD.

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

EngD MSc Luc Ponsioen
Adviseur Digitaal Water
lponsioen@avecodebondt.nl
+31 6 131 11 468