Algemeen bodemonderzoek

Bij activiteiten in de bodem, is bodemonderzoek verplicht. Sinds de landelijke bewustwording over bodemverontreiniging in de jaren ’80 houden we ons bezig met vraagstukken waarbij bodemverontreinigingen een rol speelt. Wij onderzoeken bodemverontreiniging en adviseren over oplossingen.

Bodem- en saneringsadvies

Zodra je activiteiten gaat uitvoeren in de bodem, moet de bodem onderzocht worden. Bijvoorbeeld bij herontwikkeling van terreinen en bouwprojecten, graafwerkzaamheden en grondverzet (ARBO-maatregelen en hergebruik) of bedrijfsmatig vanuit een eis vanuit de Omgevingswet. Maar ook als je grond koopt of verkoopt kan het interessant zijn om bodemschade in beeld te brengen. Onze opdrachtgevers variëren van particulieren en aannemers tot bedrijven en overheidsinstanties.  Voor hen voeren wij verschillende soorten bodem- en saneringsonderzoeken uit. Van verkennend en nader bodemonderzoek, tot specialistische onderzoeken naar asbest, waterbodems en asfalt.

Afbeelding 1 Algemeen Bodemonderzoek

Hoe ziet bodemonderzoek eruit?

Wij gaan al heel wat jaren mee, waardoor onze expertises en experts goed samenwerken. Of de complexiteit nu zit in de grootschaligheid van de bodemverontreiniging of in bedrijfsprocessen. We kijken wat het project en de opdrachtgever nodig hebben. Wij creëren een totaalbeeld door het inzetten van de kennis en kunde van onze collega-specialisten over (civieltechnisch) ontwerpen, sloop- en asbestadvies tot ecologie en vergunningen en wetgeving. Zo leveren wij maatwerk bij elk project. Dat doen wij met:

  • Historisch vooronderzoek: We starten met een inventarisatie van bekende gegevens, waar nodig gevolgd door bodemonderzoek. Bij verontreiniging doen we een saneringsonderzoek. Dit geeft inzicht in de risico’s en kansen – en de meest praktische en kostenefficiënte saneringsaanpak. Wij nemen alle voorbereidingen uit handen die nodig zijn om vervolgend te kunnen saneren.
  • Verkennend bodemonderzoek (NEN5740) - Vervolgens voeren we onderzoek uit naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 
  • Nader bodemonderzoek (NTA5755) - We stellen de ernst, omvang en spoedeisendheid vast van bodemverontreiniging. Dat doen we met het opstellen van een conceptueel model, grondwater- en stoftransportmodellering, binnenluchtonderzoek en risicobeoordeling van bodemverontreiniging;
  • Specialistisch onderzoek: Waar nodig vullen we ons algemeen bodemonderzoek aan met specialistisch onderzoek naar o.a. asbest, asfalt, sanering, waterbodem en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen.

Voor onze bodemdienstverlening zijn wij erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor BRL2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 en voor BRL6000, protocol 6001, 6002 (zowel milieukundige processturing als verificatie).

Onze ervaring in bodemonderzoek is doorslaggevend voor veilige en efficiënte graafwerkzaamheden.

Afbeelding 2 Algemeen Bodemonderzoek

Wat levert milieukundig bodemonderzoek op?

  • Een proactieve aanpak van milieurisico's die bijdraagt aan een veiligere leefomgeving en duurzame ontwikkeling van projecten. 
  • Identificatie van mogelijke bodemverontreinigingen en praktische oplossingen voor sanering.
  • Naleven van wet- en regelgeving en vermindering van financiële risico's.

Aan de slag met algemeen bodemonderzoek? Joël helpt je verder!

ing. Joël Voerman
Business Unit Manager
jvoerman@avecodebondt.nl
+31 6 502 23 780