Funderingsonderzoek en -advies

Veel funderingen in Nederland zijn beschadigd door droogte, bodemdaling en bacteriën. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid van een gebouw. Als je vastgoed koopt, wil verbouwen of schade ziet, roept dit vragen op. Wat is de staat van een fundering? En wat zijn de oplossingen?  Met 40 jaar expertise in funderingen zijn wij dé aangewezen partij om dit voor jou te onderzoeken.

Funderingsonderzoek en –advies

Naar schatting lopen grofweg honderdduizenden gebouwen in Nederland risico door beschadigingen aan de funderingsconstructie. Wij ondersteunen al ruim 40 jaar woning- en gebouweigenaren, aannemers, gemeenten en waterschappen met onderzoek naar de staat van bestaande funderingsconstructies. Belangrijk voor investeringen, beleidsvorming en het behoud van oude wijken en monumenten. Onze ervaring maakt onze uitspraken over de fundering en toekomst van panden niet alleen betrouwbaar. Wij werken sneller, doelmatiger en besparen kosten met preventieve maatregelen. 

Afbeelding 1 Funderingsonderzoek en advies

Wij bieden:

 • Inzicht levensduur: We maken een schatting van de resterende levensduur van de fundering.
 • Compleet funderingsadvies: We adviseren over preventieve maatregelen, monitoring en herstel- en versterkingsmaatregelen. 
 • Uitstellen herstelwerkzaamheden: Als het kan, verlengen we met grondwatermaatregelen de levensduur van een fundering. 
 • Voorkomen schade in de omgeving: Met maatregelen bij (ondergrondse) werkzaamheden voorkomen wij schade in de omgeving. 
 • Oorzaakbepaling en second opinion.

Is er haast bij of heb je funderingsonderzoek nodig op grotere schaal? Dan voeren we archiefonderzoek en een visuele risicobeoordeling op hoofdlijnen uit. Heb je een scherpe blik nodig over de staat van de fundering? Dan pakken we het grondiger aan, met metingen of een ontgraving met inspectie. 

 

Funderingsonderzoek is altijd gebaseerd op een steekproef. Die moet dan wel goed zijn. Als enige partij hebben wij alle expertise in huis die nodig is voor grootschalig en gebiedsgericht onderzoek. Daarmee zijn we dé autoriteit in Nederland op het gebied van funderingsproblematiek.

Fundering gebouw Water

Hoe werkt funderingsonderzoek?

We onderzoeken de kwaliteit van funderingen. Van individuele panden tot gehele steden en polders. Elk project is maatwerk, we bepalen per project welke onderzoeken nodig zijn. We baseren onderzoek op de landelijke standaard voor funderingsonderzoek onder gebouwen, waarvan wij mede-initiatiefnemer zijn. Met onze unieke aanpak werken wij intensief samen met onze experts op het gebied van grondwater, bouwkunde, bodem en milieukunde. Zo nemen we de omgevingseffecten zoals grondwaterstand mee in onze onderzoeken. Na het onderzoek komen we met concreet advies over effectieve oplossingen zoals levensduurverlenging, de noodzaak voor funderingsherstel, monitoring of infiltratieleidingen. Als er gegraven moet worden is ook milieu-hygiënisch bodemonderzoek nodig. Die voeren wij direct uit, wel zo handig.

Soorten funderingsonderzoek

 • Funderingsonderzoek bij herstelwerkzaamheden: Bij funderingsonderzoek wordt er steekproefsgewijs een uitspraak gedaan over een pand. Door onze concrete aanpak waarin bouwkundige- en grondwaterspecialisten samenwerken, zorgen we voor een kloppende uitspraak voor eigenaren en investeerders. Zo voer jij geen onnodige, grootschalige herstelwerkzaamheden uit. 
 • Due dilligence onderzoek bij eigendomsoverdracht: Met een risico-inschatting brengen wij de ondergrondse risico’s van een pand in beeld, zoals oude funderingsconstructies, bodemproblematiek en vochtproblematiek in kelders en souterrains.
 • Beleid vormen: Wij helpen bij beleidsvorming voor funderingen, peilbesluiten en rioleringen op basis van betrouwbare gegevens. We voeren inventarisaties uit van funderings,- bodem- en grondwatergegevens uit en stellen dan modellen op. Stap voor stap stemmen we onze onderzoeksinspanning af op de risico's en komen zo tot een totaalbeeld.
 • En nog veel meer: Waaronder archiefonderzoek, modellering, gevelinspectie, lintvoegwaterpassing, inpandige inspectie, 3D laser inmeting, vloerveldwaterpassing, nauwkeurigheidswaterpassing, funderingsontgraving en –inspectie, laboratoriumonderzoek, draagkrachtberekeningen en proefbelastingen.

Bekijk ook onze Gebiedsgerichte Funderingsaanpak.

Funderingsonderzoek Aveco de Bondt

Wat levert een funderingsonderzoek op?

 • Inzicht in de staat van de fundering en herstelwerkzaamheden;
 • Inzicht in mogelijke alternatieve maatregelen om herstelwerkzaamheden uit te stellen;
 • Risicobeoordeling bij funderingsrisico’s;
 • Totaalbeleid voor het omgaan met problematiek rondom funderingen, grondwater, watergangen en riolering.

Aan de slag met funderingsonderzoek en -advies? Wouter helpt je verder!

Wouter Kooijman
Specialist Waterveiligheid & Omgeving
wkooijman@avecodebondt.nl
+31 6 128 97 958

Alle projecten