Grondwateronderzoek en -advies

Het wordt steeds drukker in de boven- én ondergrond. Veel riolen zijn aan vervanging toe en in grote gebieden zakt de bodem. De uitdaging is om klimaatadaptatie, biodiversiteit, een toenemende watervraag en de energietransitie een plek te geven. De effecten van deze opgaven op het grondwater raken bewoners, bestuurders en andere partijen. Aveco de Bondt helpt opdrachtgevers hierbij. Onze specialisten leggen als één van de weinigen verbinding tussen grondwater en effectieve ontwerpen voor stedelijk water. 

Grondwatereffecten en conflicterende belangen 

Klimaatverandering en ruimtelijke aanpassingen beïnvloeden het grondwater. Denk aan droogtebestrijding, bouwwerkzaamheden en het vergroten van watervoorraden. Een disbalans in het grondwatersysteem zorgt voor problemen. Het is te nat of te droog en er ontstaat wateroverlast en waterschade. Vaak zijn er dan conflicterend belangen. Wat goed is voor bijvoorbeeld de natuur of hitte, gaat misschien ten koste van de stabiliteit van woningen. Besluiten kunnen flinke persoonlijke gevolgen hebben voor bewoners.

Afbeelding 1 Grondwateronderzoek en advies

Gemeenten hebben een zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte en zijn het aanspreekpunt voor bewoners met grondwaterproblemen. Ontwikkelaars en aannemers moeten rekening houden met de grondwaterstand bij het bouwen. Als specialist in grondwateronderzoek in bebouwde omgevingen geven we advies en bedenken we maatregelen en oplossingen om grondwater in balans te brengen en houden. Wij helpen overheden, gebouweigenaren en aannemers bij de invulling van de grondwaterzichtplicht, grondwaterbeleid, gebiedsontwikkelingen, omgevingsanalysen en het oplossen van waterschade aan gebouwen. 

Bouw- en klimaatadaptatieplannen afstemmen op grondwater

Er moet meer ruimte komen voor bijvoorbeeld groen, waterberging en waterinfiltratie. Het grondwater kan daarbij helpen, maar kan ook in de weg zitten. Daarmee komen gemeenten, verantwoordelijk voor grondwaterbeheer in dorpen en steden, voor uitdagingen te staan. Omdat de ruimte schaars is, maken we weloverwogen keuzes. Wij zorgen ervoor dat nieuwe bouw- en klimaatadaptatieplannen zijn afgestemd op het grondwater. En dat het grondwatersysteem doelmatig wordt ingericht om ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarin verbinden we de boven- en ondergrond met elkaar. Dat is slim gebruikmaken van ruimte!

We moeten steeds vaker kiezen: tussen droge souterrains of stabiele funderingen. Of tussen infiltreren en een droge woning. Keuzes die emoties oproepen bij bewoners. Wij helpen bij die keuzes en het voeren van gesprekken hierover.

Hoe ziet ons grondwateronderzoek- en advies eruit?

Stedelijk grondwater gaat over veel meer dan alleen grondwater. Meer dan 40 jaar bundelen we specialistische kennis van geohydrologie, civiele techniek, bouwkunde, bodemopbouw en milieukunde in projecten. Die zetten we om in concrete plannen en ontwerpen. Die focus is uniek. We hebben dit vakgebied in 1980 op eigen initiatief ontwikkeld en dat blijven we doen. Hoe we jou helpen bij grondwatervraagstukken?

Grondwatermodel Aveco de Bondt 1

Stap 1 - Inventarisatie behoeften

Allereerst halen we alle wensen, ambities, plannen of vraagstukken op. In een groter gebied doen we dit via participatie. Want het ene perceel wil een hoge grondwaterstand en de ander juist een lage.

Stap 2 - Grondwatersysteem in beeld brengen

We brengen het grondwatersysteem en haar invloeden in beeld met hooggedetailleerde digitale modellen. We voorspellen de effecten van ingrepen op de grondwaterstand en ontwerpen maatregelen. Dat doen we planmatig, praktisch, behapbaar en overzichtelijk met o.a. bemalingsadviezen, een slank meetnet, efficiënte afhandeling van overlastmeldingen en effectberekeningen voor klimaatadaptatie en bouwprojecten. Snel naar duidelijkheid. Zo helpen we gemeenten met het invullen van de grondwaterzorgplicht. Wij vormen de basis voor beleid en advies over bouw- en gebiedsontwikkelingen en individuele panden met:

  • Grondwatermodel en tijdreeksanalyse: We vatten de invloeden van grondwater in hooggedetailleerde modellen en delen de inzichten. Hiermee geven we bemalingsadviezen, zorgen we voor een slank meetnet, een efficiënte afhandeling van overlastmeldingen en voeren effectberekeningen uit voor klimaatadaptatie en bouwprojecten. Snel naar duidelijkheid. 
  • Wijkgericht grondwateronderzoek: We doen onderzoek naar de aard en omvang van overlast, doelmatige maatregelen tegen grondwateroverlast en droogte, effect van een rioolvervanging, infiltraties en bomen op grondwater. We geven inzicht in de problemen, kansen en handelingsperspectief.  

Stap 3 – Strategisch advies geohydrologische veranderingen

Als er iets verandert boven of onder de grond, raakt dit via het grondwatersysteem vaak een veel groter gebied. Dat zorgt voor schade aan bijvoorbeeld woningen. De effecten hiervan raken bewoners, bestuurders en andere partijen en roepen vaak emoties op. Wij zijn experts in het achterhalen en ontrafelen van de oorzaken en helpen je het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen:

  • Grondwaterbeleid: We stellen grondwaterplannen op als onderdeel van GRP’s, omgevingsvisies en programma water. We voegen praktische hoofdstukken toe voor beheerders en projectleiders zodat de verwachtingen duidelijk zijn. 
  • Advies vochtoverlast en funderingen woning: Bij vochtoverlast analyseren we de vochtbronnen, hoe vocht zich door het pand beweegt en welke oplossingen voor de lange termijn effectief zijn.  
Afbeelding 2 Grondwateronderzoek en advies

Wat levert grondwateronderzoek en -advies op?

  • Een duurzaam advies voor de aanpak van wateroverlast, dankzij een grondige analyse van de wisselwerking tussen boven- en ondergrond 
  • Een grondige aanpak van omgevingsmanagement, waarbij bewoners, bedrijven en andere stakeholders vanuit een gedeeld en feitelijk beeld meedenken over ontwikkelingen en de effecten ervan op het grondwater. 

Aan de slag met grondwateronderzoek en -advies? Cedrick helpt je verder!

drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
Specialist Waterveiligheid en Geohydrologie
CGijsbertsen@avecodebondt.nl
+31 88 00 48 212