Realisatie infrastructuur

Infrastructurele opgaven zijn vaak complex van aard. Bij de uitvoering is het belangrijk dat de realisatie soepel en vlot verloopt en contracten en afspraken worden nageleefd. Dit vraagt om praktische ervaring en specifieke kennis en kunde. Als directievoerder en toezichthouder zijn wij de partner voor infrastructurele projecten.

Directievoeren en toezicht infrastructurele projecten

Om bij infrastructurele projecten het gewenste eindresultaat te behalen, is samenwerking, afstemming en controle nodig. Aveco de Bondt  is de verbindende factor; de ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats. Onze directievoerder zorgt voor zowel de communicatieve als alle contractuele zaken rondom het project. Onze toezichthouder zorgt voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en afstemming met de aannemer. Dit kan op basis van de contractvormen UAV én UAVgc (door middel van Systeemgerichte contractbeheersing). 

Afbeelding 1 Realisatie Infrastructuur

Een goed samenspel tussen directievoerder en toezichthouder is essentieel. Maar ook een goede verstandhouding met de aannemer. Gezamenlijk werken aan een succesvol eindresultaat. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Systeemgerichte contractbeheersing

Wij hebben specialisten op alle onderdelen van systeemgerichte contractbeheersing in huis. De contractmanagers, procesmanagers en risicomanagers van Aveco de Bondt leveren  de volgende werkzaamheden binnen systeemgerichte contractbeheersing:

  • Risicomanagement
  • Procesmanagement
  • Contractmanagement
  • Systeemtoetsen
  • Procestoetsen
  • Producttoetsen
  • Voortgangsoverleggen
  • Bouwplaatsbezoek
  • Contractuele ondersteuning
  • Verificatie en Validatie
Afbeelding 2 Realisatie Infrastructuur

Wat levert de dienst realisatie infrastructuur op?

Onze expertise ontzorgt jouw organisatie in de realisatiefase van je project. Wij zorgen voor een soepel verloop van het project en goede resultaten die overeenkomen met de afgestemde afspraken. Dat doen wij met juiste proces, een kostenbewuste houding, zorgvuldige communicatie en een goede samenwerking. 

Aan de slag met realisatie infrastructuur? Martijn helpt je verder!

Martijn Rombouts
Senior projectmanager projectmanagement infra en gebiedsontwikkeling
mrombouts@avecodebondt.nl
+31 6 308 05 902

Alle projecten