Ruimtelijke ordening

De regelgeving in het werkveld van de ruimtelijke ordening is zeer complex. Wij volgen de marktontwikkelingen, wetswijzigingen en uitspraken van de Raad van State op de voet. Daarmee geeft Aveco de Bondt advies dat nauwkeurig aansluit op de actuele situatie in het werkveld.

Planologisch advies

Bij het inrichten van de ruimtelijke omgeving komt veel kijken. Dat vraagt om inzicht in regelgeving, belangen van betrokkenen en maatschappelijke opgaven. Bij Aveco de Bondt brengen we die kennis samen. Daarmee helpen wij overheden samenleving en ruimte goed samen te laten komen. Bij ons krijg je planologisch advies op het gebied van ruimtelijke procedures en locatiescans voor woningbouwontwikkelingen, bedrijfsuitbreidingen, infrastructurele voorzieningen, revitalisatieopgaven, etc. Dit doen we in centra, stedelijk gebied kernrandzones en buitengebied.

Afbeelding 1 Ruimtelijke Ordening

De afgelopen vijf jaar (2019-2023) zijn er landelijk meer dan 300 bestemmingsplannen en 100 buitenplanse omgevingsvergunningen van Aveco de Bondt vastgesteld.

Een totaalaanpak voor ruimtelijke ordening

Aveco de Bondt heeft geruime ervaring en expertise in huis rondom ruimtelijke ordening. Wij voerden honderden projecten uit voor ministeries, gemeenten en provincies. Zo hebben wij een diepgaand inzicht ontwikkeld in de vraagstukken en uitdagingen waar je bij zaken als bestemmingsplannen en buitenplanse omgevingsvergunningen tegenaan kunt lopen. Dat maakt ons de perfecte partner bij deze opgaven. Wij communiceren helder en bieden volledige ontzorgen volledig. Dat doen wij door te focussen op communicatie en kennisontwikkeling. Ons ervaren team van juristen, planologen en milieudeskundigen staat voor je klaar. 

Zo ziet onze aanpak ruimtelijke ordening eruit

  • Wij creëren van ontwikkelingsgerichte omgevingsplannen en buitenplanse omgevingsvergunningen (BOPA): Hierbij verzorgen wij de benodigde (milieu)onderzoeken en het contact met de gemeente gedurende de procedure. 
  • Wij zetten juridische experts in voor Omgevingsplanwijzigingen: Voor omgevingsplanwijzigingen werken wij samen met KokxDeVoogd, een adviesbureau dat de afgelopen jaren al aan diverse juridische vraagstukken rondom de Omgevingswet heeft gewerkt. Zij voerden deze projecten uit voor ministeries, gemeenten en provincies. Hierdoor zijn zij de perfecte partner om bij deze opgave mee samen te werken. Zij brengen met zekerheid de juiste expertise op juridisch vlak mee. 
  • Snel inzicht in haalbaarheid met onze quickscan gebiedsontwikkeling: Heb je een plan, maar ben je nog onzeker over de haalbaarheid hiervan? Of wil je aftasten hoe een gemeente tegen een specifiek plan aankijkt en welke milieuonderzoeken je mogelijk dient uit te voeren? Wij kunnen een planologische quickscan uitvoeren (met minimale inspanning en kosten). Zo krijg je snel inzicht in de haalbaarheid van jouw initiatief.
  • Aandacht voor participatie: Gemeenten vragen tijdens een ruimtelijk traject aandacht voor dialoog met de omgeving. Afhankelijk van de aard en omvang van een plan hebben wij goed in beeld op welke wijze deze dialoog het beste kan worden gevoerd. Wij begeleiden dit traject van A tot Z en maken daarbij ter ondersteuning gebruik van kaart- en beeldmateriaal.
Afbeelding 2 Ruimtelijke Ordening

Wat levert het op?

Werken met ons team Ruimtelijke Ordening levert het volgende op:

  • Producten die Raad van State-proof zijn;
  • Advies dat gericht is op resultaat, zowel gevraagd als ongevraagd;
  • Een breed scala aan experts om uit te kiezen;
  • Een pragmatische insteek, waardoor er voortuitgang komt in het project. 

Aan de slag met ruimtelijke ordening? TobyMarcel helpen je verder!

Toby van Baast
Consultant Planologie
tvbaast@avecodebondt.nl
+31 6 839 13 396

Marcel Volbeda
Consultant Omgevingswet
mvolbeda@avecodebondt.nl
+31 6 129 73 256

Alle projecten