Herontwikkeling huurwoningen Haarwijk te Gorinchem

Aan de Van Zomerenlaan en de Dirck Franckenszoon Pauwstraat in Gorinchem heeft de woningbouwcorporatie Poort 6 in totaal 89 huurwoningen in eigendom die inmiddels gesloopt zijn. De woningen zelf sloten niet meer aan op de moderne woonwensen van Poort 6. Poort 6 heeft besloten de bestaande woningen te amoveren en te vervangen door circa 78 nieuwe huurwoningen. Voor het vervaardigen van een stedenbouwkundig plan heeft Poort 6 een prijsvraag uitgeschreven die door Aveco de Bondt is gewonnen. Inmiddels hebben wij een stedenbouwkundig plan opgesteld met als doel een nieuwe en vriendelijke woonbuurt te realiseren. Het bestemmingsplantraject is reeds opgestart. Momenteel ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Opdrachtgever

Woningcorporatie Poort 6

Plaats

Van Zomerenlaan in de wijk Haarwijk te Gorinchem

Fase

Lopend

Stedenbouwkundig plan

In tegensteling tot de huidige stedenbouwkundige situatie in de wijk Haarwijk, waar de bouwblokken in lange lijnen zijn gesitueerd en een oost- west oriëntatie hebben, is gekozen voor een kleinschaligere opzet waarbij de bouwblokken juist noord-zuid gericht zijn. Korte zichtlijnen, kleinschaligheid en een open en transparante verkavelingsopzet zijn hierbij de kernwaarden. De woningen zijn georiënteerd op een tweetal groen ingerichte hoven waar tevens geparkeerd wordt. In het middelste bebouwingscluster grenzen de achterzijden van de woningen, naast dat de woningen voorzien zijn van kleine privé achtertuinen, aan een gezamenlijke binnentuin. De binnentuin en de groene hoven zijn met elkaar verbonden door een meanderend netwerk van langzaamverkeersverbindingen. Doordat de groene hoven zich openen naar het park ontstaat er een groot aaneengesloten groen netwerk.

Afbeelding 1 Project Herontwikkeling huurwoningen Haarwijk te Gorinchem

stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteit

De oriëntatie van de woningen is gericht op het groen in de openbare ruimte. Bouwmassa’s staan in een verspringende rooilijn ten opzichte van elkaar. De bouwhoogte bedraagt hoofdzakelijk twee bouwlagen met kap. Op de hoeken zijn accenten mogelijk met erkers, een verdraaide kap of een volledig bebouwde derde laag. Qua kleur- en materiaalgebruik is gekozen voor een natuurlijke uitstraling. 

Bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan is een nieuwe juridisch-planologische regeling opgesteld, waarmee het woningbouwplan mogelijk is gemaakt. Voor de woningen is een vrij strakke begrenzing van bouwvlakken opgenomen. De goot- en bouwhoogte zijn op 7 respectievelijk 11 meter bepaald. Ter borging van de stedenbouwkundige uitgangspunten is aan de openbare gebieden een groenbestemming toegekend.

Afbeelding 2 Project Herontwikkeling huurwoningen Haarwijk te Gorinchem

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt, zoals landschapsarchitectuur.

Bekijk de diensten die vallen onder dit project: 

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Paul Damen
Stedenbouwkundige
pdamen@avecodebondt.nl
+31 6 182 43 720