icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bodemluchtonderzoek

Bij de voorbereiding van bodemsaneringen met een vluchtige verontreiniging is een bodemluchtonderzoek vaak onmisbaar. Wij kunnen dit onderzoek verzorgen.

ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak

Stankklachten onderzoeken

Bodemluchtonderzoek is een specialistische, maar zeer effectieve onderzoeksmethode. De methode wordt onder andere ingezet bij stankklachten in woningen als gezondheidsrisico’s moeten worden uitgesloten. Het is een eenvoudige, maar effectieve uitbreiding van traditioneel bodemonderzoek. Stankklachten in woningen en gezondheidsrisico's voor bewoners kunnen snel en met minimale impact worden onderzocht.

Bodemluchtvervuiling

Bodemonderzoek richt zich meestal op grond en grondwater. Vluchtige verontreinigingen echter, zoals benzine, olie en gechloreerde schoonmaakmiddelen, kunnen gemakkelijk verdampen en zich verspreiden naar de lucht in de bodem; de zogenaamde 'bodemlucht'. Door uitdamping kan de verontreiniging vanuit de bodem de woning binnendringen. Binnen luchtvervuiling leidt vaak tot stankoverlast en soms tot risico's voor de volksgezondheid.

Door het traditionele bodemonderzoek uit te breiden met bodemluchtonderzoek, kan snel en eenvoudig bepaald worden welke gassen er in de bodemlucht aanwezig zijn en of die inderdaad de overlast veroorzaken. Daarnaast geeft bodemluchtonderzoek een duidelijk beeld van de verontreinigingssituatie. Dit maakt een effectieve sanering mogelijk.

Hoe werkt bodemluchtonderzoek?

Bodemluchtonderzoek kan zowel actief als passief worden uitgevoerd. Bij actieve monstername wordt lucht aangezogen naar de monstername-apparatuur en bij passieve monstername wordt de monstername-apparatuur in een buis geplaatst zonder pomp.

Welke methode het beste kan worden toegepast, is afhankelijk van de bodemopbouw, de te meten stoffen en de doelstelling van het onderzoek.  

De voordelen van bodemluchtonderzoek

  • Duur en tijdrovend onderzoek naar de luchtkwaliteit in woningen is na bodemluchtonderzoek vaak niet nodig;
  • Beter inzicht in de verontreinigingssituatie, waardoor effectieve sanering mogelijk wordt. 

Wat levert het op?

  • Inzicht in bodemluchtverontreiniging en oorzaken van bijvoorbeeld stank in de woning.
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak
Senior Adviseur Bodem & Inspectie
T +31 6 831 69 205
ckwakernaak@avecodebondt.nl