icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Funderingsonderzoek en -advies

Veel funderingen in Nederland zijn beschadigd door droogte en bodemdaling. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid van een gebouw. Wat is de staat van een fundering? En wat zijn de oplossingen?

Wouter  Kooijman
Wouter Kooijman
fundering-water.JPG

Funderingsonderzoek en –advies

Volgens schatting lopen grofweg honderdduizenden gebouwen in Nederland risico door beschadigingen aan de funderingsconstructie. Wij ondersteunen woning- en gebouweigenaren, aannemers, gemeenten en waterschappen met onderzoek naar de staat van bestaande funderingsconstructies. Belangrijk voor investeringen, beleidsvorming en het behoud van oude wijken en monumenten. We geven inzicht in de geschatte levensduur en adviseren over preventieve grondwatermaatregelen, monitoring en herstel- en versterkingsmaatregelen. Waar mogelijk proberen we met grondwatermaatregelen de levensduur van een fundering te verlengen, zodat herstel uitgesteld kan worden. Ook nemen wij maatregelen om bij (ondergrondse) werkzaamheden schade in de omgeving te voorkomen. Daarnaast doen we oorzaakbepalingen en second opinions.

Een greep uit onze onderzoeken:

Archiefonderzoek, modellering, gevelinspectie, lintvoegwaterpassing, inpandige inspectie, 3D laser inmeting, vloerveldwaterpassing, nauwkeurigheidswaterpassing, funderingsontgraving en –inspectie, laboratoriumonderzoek, draagkrachtberekeningen en proefbelastingen.

Rijksmuseum funderingsonderzoek Aveco de Bondt.jpg

Hoe pakken we het aan?

We onderzoeken de kwaliteit van funderingen. Van individuele panden tot gehele steden en polders. Elke project is maatwerk, we bepalen per project welke onderzoeken nodig zijn. We baseren onderzoek op de landelijke standaard: de F3O richtlijnen voor funderingsonderzoek, waarvan wij mede-initiatiefnemer zijn. We kijken ook naar omgevingseffecten zoals de grondwaterstand en de bodem. Na het onderzoek komen we met concreet advies over effectieve oplossingen zoals levensduurverlenging, de noodzaak voor funderingsherstel, monitoring of infiltratieleidingen. Als er gegraven moet worden is ook milieu-hygiënisch bodemonderzoek nodig. Die voeren wij direct uit, wel zo handig.

‘Wij bundelen kennis van bouwkunde, geohydrologie, civiele techniek en milieukunde. Die aanpak en focus is uniek. Daarmee zijn we dé autoriteit in Nederland op het gebied van funderingsproblematiek.’
scheur-achtergevel

Funderingsonderzoek voordat je aan herstelwerkzaamheden begint

Bij funderingsonderzoek wordt er op basis van een steekproef een impactvolle uitspraak gedaan over een pand. Dan wil je als eigenaar of investeerder zeker zijn van die uitspraak, voordat je aan grootschalige herstelwerkzaamheden begint. En dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Wij geven je de zekerheid van een uitspraak die klopt, door onze unieke aanpak waarin bouwkundige- en grondwaterspecialisten samenwerken. Dit doen we al 40 jaar, succesvol!

Stedelijk water en ondergrond aveco de bondt.jpg

Due diligence onderzoek

  • Koop je een woning? Bij het kopen van vastgoed wil je er zeker van zijn dat de fundering goed is. Dit kunnen wij onderzoeken. Is er haast bij? Dan voeren we een visuele risicobeoordeling op hoofdlijnen uit. Is er meer tijd? Dan kunnen we het grondiger aanpakken. Met metingen, een archiefstudie of een ontgraving met inspectie.
  • Eigendomsoverdracht? Due dilligence onderzoek. Bij een eigendomsoverdracht is een risico-inschatting voor het pand belangrijk. Wij brengen de ondergrondse risico's in beeld, zoals oude funderingsconstructies, bodemproblematiek en vochtproblematiek in kelders en souterrains.
  • Beleid vormen? Beleid moet gevormd worden op basis van betrouwbare gegevens. We voeren inventarisaties van funderings,- bodem- en grondwatergegevens uit en stellen dan modellen op. Stap voor stap stemmen we onze onderzoeksinspanning af op de risico's en komen zo tot een totaalbeeld.
Scheef huis door zakkende fundering.jpg

Wat levert een funderingsonderzoek op?

  • Inzicht in de staat van de fundering en herstelwerkzaamheden;
  • Inzicht in mogelijke alternatieve maatregelen om herstelwerkzaamheden uit te stellen;
  • Risicobeoordeling;
  • Totaalbeleid.

 

Funderingsonderzoek of -advies nodig? Neem contact op met onze expert!
Wouter  Kooijman
Wouter Kooijman
Specialist Waterveiligheid & Geohydrologie
T +31 6 128 97 958
w.kooijman@wareco.nl

Deze dienst valt onder ons programma