icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatstresstest: verdiepende stresstest

ir. Guy Henckens

Richting uitvoeringsprogramma

Nadat de eerste stresstesten (light) zijn uitgevoerd en de klimaatdialogen zijn gestart ontstaat een steeds beter beeld van de risico’s van klimaatverandering en de mogelijkheden om deze risico’s te verkleinen. Vaak zijn er nog aanvullende berekeningen nodig om definitieve keuzes te maken over type maatregelen en de detaillering van deze maatregelen, kortom om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Op www.ruimtelijkeadaptatie.nl zijn richtlijnen opgenomen voor de benodigde verdiepende stresstesten. Het blindelings toepassen van deze richtlijnen kan echter kostbaar zijn en levert niet altijd de gewenste informatie.

Wij kunnen ondersteunen bij het maken van doelmatige en pragmatische keuzes om te komen tot een volwaardig uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Waar nodig kan dit het beste door het maken van integrale modelberekeningen, zoals bijvoorbeeld voor hemelwateroverlast, maar dit is lang niet overal nodig.

Van grof naar fijn

Tussen het toepassen van het landelijk beschikbare kaartmateriaal (www.klimaateffectatlas.nl) en een volledige integrale berekening en analyse van alle klimaataspecten zit veel ruimte. Vaak is een nadere analyse van slecht één of enkele aspecten (bijvoorbeeld wateroverlast en hitte) voldoende om een keuze over een maatregel te nemen. Van belang daarbij is de verhouding tussen onderzoekskosten en de kosten van een eventuele maatregel. Wij werken daarom van grof naar fijn en voorkomen zo hoge onderzoekskosten. Vanzelfsprekend zijn wij in staat alle mogelijke berekeningen op het gewenste niveau uit te voeren.

klimaatstresstest1.png

Heldere presentatie

Rekenresultaten op zich zijn meestal niet voldoende om een klimaatmaatregel te onderbouwen. Omdat vele disciplines bij elkaar komen, en er soms ook niet-specialisten (bijvoorbeeld burgers) op basis van rekenresultaten maatregelen moeten begrijpen of bedenken, is het noodzakelijk de berekeningen helder te presenteren.

Onze ervaring is dat het verstandig is om resultaten op verschillende manieren te presenteren (2D en 3D, analoog en digitaal).  In overleg kiezen wij de meest geschikte methodes. Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven.

klimaatstresstest2.png
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ir. Guy Henckens
Senior specialist
T +31 6 825 01 174
ghenckens@avecodebondt.nl