icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Modelstudies stoftransport

Het is belangrijk om de toekomstige omvang van bodemverontreiniging en de optimale werking van saneringstechnieken te onderzoeken en te bepalen. Wij helpen hierbij met geavanceerde grondwaterverspreidingsmodellen en modelstudies stoftransport.

drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen

MOBIELE BODEMVERONTREINIGINGEN

We zijn specialist in het nauwkeurig bepalen van de verspreiding van mobiele bodemverontreinigingen. Onze gecombineerde expertise op het gebied van zowel waterbeheer als bodemsanering is de basis voor het uitvoeren van (complexe) stoftransport modelstudies. Deze studies variëren van een gedetailleerde hydrologische systeemanalyse tot verspreidingsberekeningen van verontreinigingen in het grondwater, gecombineerd met de mogelijke effecten op de omgeving. Wij zijn vooruitstrevend in zowel regionale als lokale studies.

Wanneer een stoftransportmodel?

Het opstellen van een stoftransportmodel is een sterk middel voor het bepalen en afstemmen van mogelijke saneringsmaatregelen. Daarnaast geeft het model inzicht in de risico's en effecten die de verontreiniging in het grondwater met zich meebrengt. Verschillende saneringsvarianten kunnen worden beoordeeld en vergeleken, zodat een saneringstechniek met een optimaal resultaat kan worden ingezet. Onnodig dure en ingrijpende saneringsmaatregelen kunnen hiermee worden voorkomen.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Een individuele aanpak van verontreinigingen in het grondwater is financieel en/of technisch niet altijd wenselijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat meerdere verontreinigingsvlekken samenvloeien waardoor een individuele aanpak niet mogelijk is. Op steeds meer plaatsen wordt daarom nagedacht over gebiedsgericht grondwaterbeheer. Modellering van grondwaterstroming en stoftransport zijn hierbij een essentieel onderdeel.

Modelstudies in Visual MODFLOW

Om verontreinigingen in het grondwater door te kunnen rekenen, voert Aveco haar modelstudies uit in Visual MODFLOW (VMOD). Dit pakket heeft uitgebreide 3-dimensionale berekeningsmogelijkheden voor zowel kwantiteits- als stoftransportmodellering. Wij werken vanuit een GIS-database zodat het modelproces transparant en uitwisselbaar blijft. Op deze manier kun je diegenen overtuigen die betrokken zijn bij jouw project (omwonenden, bevoegd gezag, etc.).

MEER WETEN OVER EEN STOFTRANSPORTMODEL? NEEM CONTACT MET ONS OP!
drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
Specialist Waterveiligheid & Geohydrologie
T +31 88 00 48 212
CGijsbertsen@avecodebondt.nl