icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Natuurlijke afbraak bodemverontreiniging

In sommige gevallen van bodemverontreiniging is de bodem in staat zelf de verontreiniging af te breken. Dit kan enorme kostenbesparingen opleveren. Wij kunnen onderzoeken in hoeverre de bodem hiertoe in staat is.

Pieter  Verschragen
Pieter Verschragen

Natuurlijke afbraak verontreiniging in bodem

In de bodem voorkomende verontreinigingen kunnen onder bepaalde omstandigheden, door van nature in de bodem voorkomende bacteriën en organismen, afgebroken worden tot onschadelijke afbraakproducten. Dit proces, ‘natuurlijke afbraak’, vindt plaats onder zuurstofhoudende (aërobe) of zuurstofarme (anaërobe) omstandigheden in het grondwater. 

Voor bepaalde typen verontreinigingen kan voorspellend onderzoek worden gedaan. Daarna bepalen we óf en hoe de afbraak kan worden gestimuleerd en hoe dat kan worden uitgevoerd.

Toepassingsmogelijkheden

Om inzicht te krijgen in het optreden van natuurlijke afbraak in de bodem en de toepassingsmogelijkheden voor natuurlijke afbraak als saneringsmethode, bieden wij de volgende diensten aan:

  • Grondwaterkarakterisatie (onderzoek naar de afbraakcondities in het grondwater);
  • DNA onderzoek: DNA finger printing (onderzoek naar de duurzaamheid van de afbraakcondities in het grondwater). Uit het onderzoek blijkt dat de grondwaterbronnen allemaal een unieke microbiologische samenstelling hebben waarmee je als het ware een vingerafdruk van het water kunt maken;
  • Oliekarakterisatie (onderzoek naar de samenstelling en onder meer afbraakmogelijkheden);
  • Flexibele EmissieBeheersing (modellering van de verspreiding en beheersing van de verontreiniging door monitoring);
  • Uitwerking van biologische in-situ saneringsvarianten in de planfase.

In-situ sanering

Soms is de natuurlijke afbraak zo prominent aanwezig dat de verontreiniging zich niet verder verspreidt en er sprake is van een stabiele situatie. De natuurlijke afbraak kan gestimuleerd worden door toevoeging van voedingsstoffen, zuurstof, koolstof of zelfs bacteriën in de bodem, waardoor de verontreiniging in-situ gesaneerd wordt.

Wat levert het op?

-               Inzicht in mogelijke natuurlijke afbraak processen in de bodem;

-               Mogelijke inzet in-situ sanering.

INZICHT KRIJGEN IN MOGELIJKE NATUURLIJKE AFBRAAK PROCESSEN? NEEM CONTACT MET PIETER OP.
Pieter  Verschragen
Pieter Verschragen
Adviseur Bodem en Saneringen
T +31 6 502 26 566
pverschragen@avecodebondt.nl