icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Omgevingsmonitoring bij ondergrondse werkzaamheden

Bij het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden in stedelijk gebied wil je risico’s op schade aan de omgeving natuurlijk beperken of voorkomen. Risicobeheersing is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Wij maken de omgevingsrisico’s inzichtelijk en beheersbaar door het toepassen van omgevingsmonitoring. Zo kun je zonder zorgen de bouwactiviteit of het herinrichtingsproject uitvoeren.

ing. Rick  Oosterhoff
ing. Rick Oosterhoff

Monitoringsplan

In een monitoringsplan laten we zien welke nadelige effecten zich in de omgeving van de werkzaamheden kunnen voordoen en hoe deze risico’s te beheersen zijn. Het plan voorziet in een proactieve opzet voor het snel waarnemen van afwijkingen of overschrijdingen van vooraf vastgestelde meetwaarden en voor het tijdig opstarten en uitvoeren van compenserende maatregelen.

Deze aanpak beperkt het risico op schade aan de omgeving en voorkomt stagnatie van het werk en reputatieschade als gevolg van overlast voor de omgeving.

METEN EN MONITOREN

We hebben veel ervaring met een breed scala aan metingen; grondwaterstandmetingen, trillingsmetingen, hoogtemetingen, scheurmetingen, geluidsmetingen en geurmetingen.

Indien tijdens de monitoring een overschrijding of afwijking van een grenswaarde wordt geconstateerd, is er direct en rechtstreeks contact met de uitvoering op locatie. Op die manier vervullen we een coördinerende rol en kan er tijdig worden gecompenseerd of bijgestuurd.

REAL-TIME MONITOREN GRONDWATERSTAND

We zijn gespecialiseerd in grondwaterstandmetingen in stedelijk gebied. Om ondergrondse werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de omgeving zoals schade aan panden of kabels en leidingen.

Werk je in een gebied dat gevoelig is voor veranderingen in de grondwaterstand (zettingen, droogstand oude funderingen, verplaatsing mobiele verontreinigingen) dan geef je met real-time monitoring op een onderbouwde en zorgvuldige manier invulling aan risicobeheersing rondom jouw project. 

Voor het bewaken van de grondwatersituatie maken we gebruik van WarecoWaterData, onze dienst voor het monitoren, beheren en visualiseren van grondwaterstanden.

monitoring.png

WAAROM KIEZEN VOOR AVECO DE BONDT?

Wij staan voor een hoge kwaliteit van de leefomgeving in (oud) stedelijk gebied. We zorgen ervoor dat deze omgeving, tijdens het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden, niet wordt aangetast of schade oploopt. Dit doen we door het vooraf inzichtelijk maken van de omgevingsrisico’s en het proactief monitoren hiervan tijdens de werkzaamheden.

Met een team van collega’s, gespecialiseerd in bemalingen en risicobeheersing, adviseren we over een praktische uitvoeringswijze met een beheersbaar risicoprofiel. Zo kun je met een gerust gevoel de bouwactiviteit of herinrichtingsproject uitvoeren.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ing. Rick  Oosterhoff
ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
T +31 6 273 727 35
roosterhoff@avecodebondt.nl