Stakeholdermanagement en participatie

Bewoners, ondernemers en andere stakeholders spelen een belangrijke rol bij een soepele besluitvorming in omgevingsprojecten. Hoe betrek je hen? Hoe zorg je voor hun input in een ontwerp? En hoe ga je om met hoogoplopende emoties? Met diepgaande kennis van omgevingsmanagement én kennis van de inhoud ondersteunen wij je hierbij. 

Omgevingsmanagement

Het betrekken van de directe omgeving bij bouw- en ontwikkelprojecten wordt steeds belangrijker. Aveco de Bondt onderscheidt zich door de omgeving op een begrijpelijke manier te betrekken. Wij verzorgen de communicatie en participatie met de directe omgeving. Denk aan bewoners, agrariërs, vervoerders, hulpdiensten en andere belanghebbenden. En ook de strategische afstemming tussen overheden. 

We zorgen ervoor dat alle relevante partijen vroegtijdig op de hoogte zijn van plannen of werkzaamheden en gebeurtenissen. Waar dat kan en nodig is, doorlopen we samen met hen de ontwerpfase. Daarbij duiken we in het ontwerpproces om praktische oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij de wensen van de omgeving. Van project- en participatieplan tot de organisatie van (online) bijeenkomsten en  gedragen ontwerpen, wij zorgen voor de juiste aanpak. Zo creëren we draagvlak en oplossingen die echt passen bij de omgeving. 

Afbeelding 1 Stakeholdermanagement en participatie

Datagedreven Omgevingsmanagement met GIS 

Digitale middelen zijn een integraal onderdeel van ons omgevingsmanagement. We leggen informatie uit de omgeving systematisch vast in onze GIS-systemen en kunnen die beheren, continu verbeteren, visualiseren en delen via ons eigen Geoportaal. Daarmee krijgen we vroegtijdig inzicht in fysieke en geografische eigenschappen van een gebied. Daarnaast brengen we alle relevante stakeholders direct in beeld.  Informatie is altijd actueel en opvraagbaar voor betrokkenen. Dit zorgt voor beter geïnformeerde beslissingen en effectievere communicatie.

Wanneer mensen gedupeerd raken door de effecten van een ontwikkelproject of wateroverlast, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De emoties kunnen dan hoog oplopen. Zorgvuldig betrekken en informeren van burgers in deze projecten is dan essentieel.

Hoe pakken we Omgevingsmanagement aan?

Ons team van omgevingsmanagers verzorgt in verschillende rollen participatie bij kleine, grotere en complexe projecten. Van stakeholdermanagement tot advies. Of het nu gaat om dijkversterkingen of om ontwikkeling van windparken, met onze brede kennis creëren we betrokkenheid, acceptatie en draagvlak. We kennen de thema’s en weten wat er speelt in gebieden en in de wijk. Met die kennis maken we van elk project een succes! Dat doen we als volgt:

 • Stap 1. Inventariseren 

  We starten met het in beeld brengen van het project en de projectdoelen. We vullen een  database van een gebied die we continu aanscherpen. Daarbij tekenen we het proces uit en verkennen we samen met de opdrachtgever wie de verschillende doelgroepen / stakeholders zijn.

 • Stap 2. Project- en participatieplan

  Per doelgroep kijken we naar hun rol en zoeken we naar een passende aanpak om tot de gewenste input te komen. Dit kan per doelgroep en projectfase flink verschillen. Dit vatten we samen in een project- en participatieplan.

 • Stap 3. Ophalen wensen belanghebbenden en beoordelen haalbaarheid

  We voeren de plannen uit en stellen die waar nodig bij. We halen de wensen van belanghebbenden op en beoordelen de haalbaarheid daarvan.

 • Stap 4. Vertaling naar concrete ontwerpen

  De input uit de participatiemomenten helpen we vertalen naar concrete ontwerpen.

Centrale rol in onze dienstverlening

Stakeholdermanagement en participatie zetten we in allerlei projecten in.  Deze dienst heeft dan ook een centrale rol binnen veel van ons programma’s en werkzaamheden.

Afbeelding 2 Stakeholdermanagement en participatie

Wat levert omgevingsmanagement op?

 • Een praktisch project- en participatieplan dat past bij het project en de omgeving;
 • Ontzorging in operationeel, tactisch en strategisch omgevingsmanagement en zorgvuldige afstemming tussen overheden
 • Ontzorging in de ontwerpfase (participatie) en tijdens de uitvoering (communicatie);
 • Een beter draagvlak voor projecten en completere ontwerpen dankzij diepgaande kennis van belanghebbenden.

Aan de slag met stakeholdermanagement en participatie? Wieke helpt je verder!

Wieke Wisselink
Projectleider Omgevingsmanagement
wwisselink@avecodebondt.nl
+31 6 512 40 597