icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onderzoek vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen

VGK's zijn oplosmiddelen die bij veel bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Op veel plaatsen zijn deze oplosmiddelen in de bodem terechtgekomen. We zijn gespecialiseerd in deskundig onderzoek van verontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK's).

ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak

Complexe verontreiniging

VGK's zijn oplosmiddelen die bij veel bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Bij bijvoorbeeld voormalige wasserijen en metaalverwerkende bedrijven, zijn deze oplosmiddelen in de bodem terechtgekomen. Omdat ze zwaarder zijn dan water, vluchtig zijn en matig oplossen in het grond­water kunnen VGK's in de bodem tot grote diepte weg­zakken en complexe en omvangrijke bodem­verontreinigingen veroorzaken. Een traditionele aanpak voor bodemonderzoek en de oplossing is vaak niet voldoende om de verontreiniging in kaart te brengen en met een goed saneringsplan te komen dat effect heeft.

Kosteneffectieve sanering bij vgk’s

Daarom gebruiken wij innovatievere onderzoekstechnieken die de spreiding van de VGK's in de bodem beter in beeld brengen. Afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en situatie zetten we verschillende technieken in zoals stoftransportmodellering, traditionele watermonstername uit peilbuizen, MIP-sondering (Membrane Interface Probe).

Zodra de vluchtig gechloreerde koolwaterstofverontreiniging goed is onderzocht, kan een kostenbesparende oplossing worden ontwikkeld. Meer informatie hierover vind je bij saneringstechnieken.

Wat levert het op?

  • Inzicht in aanwezigheid VGK’s;
  • Advies over kosteneffectieve sanering VGK’s.
ADVIES OF ONDERZOEK NODIG BIJ VLUCHTIGE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ir. Christian  Kwakernaak
ir. Christian Kwakernaak
Senior Adviseur Bodem & Inspectie
T +31 6 831 69 205
ckwakernaak@avecodebondt.nl