icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Realisatie infrastructuur

Bij de uitvoering van infrastructurele projecten is het belangrijk dat de realisatie soepel en vlot verloopt. En dat contracten en afspraken worden nagestreefd. Als directievoerder en toezichthouder kunnen wij deze taken voor infrastructurele projecten op ons nemen.

wegen-infrastructuur

Directievoeren en toezicht infrastructurele projecten

Een infrastructureel project is vaak complex, waarin veel afstemming en controle nodig is om te zorgen dat het gewenste eindresultaat wordt gehaald. Bij infrastructurele projecten zijn wij de ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats. De directievoerder zorgt voor alle contractuele zaken rondom het project en de toezichthouder zorgt voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en communicatie met de aannemer. Dit kan op basis van de UAV én UAVgc (door middel van Systeemgerichte contractbeheersing). 

Systeemgerichte contractbeheersing

Onderdelen van werkzaamheden binnen systeemgerichte contractbeheersing:

  • Risicomanagement
  • Systeemtoetsen
  • Procestoetsen
  • Producttoetsen
  • Voortgangsoverleggen
  • ‘Rondjes werk’
  • Contractuele ondersteuning (op basis van de UAVgc)
Toetsing resultaat

Samen voor een goed resultaat

Een goed samenspel tussen directievoerder en toezichthouder is essentieel. Maar ook een goede verstandhouding met de aannemer. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Wat levert de dienst realisatie infrastructuur op?

Een soepel verloop van het project en goede resultaten die overeenkomen met de afgestemde afspraken.

Hulp nodig bij de realisatie van infrastructuur? Neem contact op met onze expert!
Martijn  Rombouts
Martijn Rombouts
Ontwerp & advies infra
Senior projectmanager
T 06 30 80 59 02
mrombouts@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma