icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ruimtelijke ordening

Het werkveld van de ruimtelijke ordening is zeer complex. Wij volgen de voortdurend wijzigende omstandigheden in de markt en vanuit de wetgever op de voet zodat we onze opdrachtgevers goed kunnen adviseren.

Toby van Baast
Toby van Baast

Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

Wij stellen ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen op voor zowel de door de eigen stedenbouwkundige afdeling gemaakte stedenbouwkundige plannen als voor plannen van derden. Wij verzorgen ook de benodigde (milieu)onderzoeken en het contact met de gemeente gedurende de procedure. Daarnaast maken wij ruimtelijke onderbouwingen voor het afwijken van het bestemmingsplan en hebben we ruime ervaring met het opstellen van conserverende bestemmingsplannen.

Snel inzicht in haalbaarheid met onze planologische quickscan

Heb je een plan, maar ben je nog onzeker over de haalbaarheid hiervan? Of wil je aftasten hoe een gemeente tegen een specifiek plan aankijkt en welke milieuonderzoeken je mogelijk dient uit te voeren? Wij kunnen voor jou een planologische quickscan uitvoeren (met minimale inspanning en kosten). Zo krijg je snel inzicht in de haalbaarheid van jouw initiatief. Indien de gemeente om een principeverzoek vraagt en als de haalbaarheid in grote lijnen is aangetoond, kunnen wij deze werkzaamheden verzorgen.

Omgevingswet 1 juli 2023

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023. Diverse gemeenten kiezen ervoor om nu al omgevingsplannen voor te bereiden. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van omgevingsplannen. Neem alvast een kijkje in het omgevingsplan Tolhek.

Omgevingsparticipatie

Gemeenten vragen tijdens een ruimtelijk traject aandacht voor dialoog met de omgeving. Afhankelijk van de aard en omvang van een plan hebben wij goed in beeld op welke wijze deze dialoog het beste kan worden gevoerd. Wij begeleiden dit traject van A tot Z en maken daarbij ter ondersteuning gebruik van kaart- en beeldmateriaal.

Planologisch advies nodig? Neem contact met ons op!
Toby van Baast
Toby van Baast
Adviseur Ruimtelijke Ordening
T +31 6 839 13 396
tvbaast@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma