icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Saneringsplan

Zodra een bodemsanering niet onder de reikwijdte van het Besluit Uniforme Saneringen valt, moet er een saneringsplan worden opgesteld conform de Wet Bodembescherming. Wij helpen met het opstellen van dit saneringsplan.

Dennis Diekerhof
Dennis Diekerhof

Inhoud van een saneringsplan

In een saneringsplan worden de saneringsdoelen vastgelegd en de aanpak van de bodemsanering omschreven. De saneringsmaatregelen worden afgestemd op het toekomstig gebruik van de locatie en worden indien mogelijk, gecombineerd met de overige werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Opstellen van een saneringsplan

Voor het opstellen van een saneringsplan doorlopen we de volgende stappen: 

 • Verificatie van het bestaande bodemonderzoek, vaststellen of voldoende informatie is verzameld;
 • Vaststellen van technische randvoorwaarden zoals civieltechnische randvoorwaarden, bestaande gebouwen en funderingen, bodemopbouw, zettingen, waterbeheeraspecten, integratie met andere werken zoals bouwrijp maken;
 • Vaststellen van organisatorische randvoorwaarden, zoals bedrijfsprocessen en bereikbaarheid;
 • Vaststellen van locatie specifiek (gemeentelijk) bodembeleid;
 • Bepalen van de saneringsdoelstelling en een voorspelling van het te verwachten resultaat (bijvoorbeeld door een modelstudie naar verspreiding van de verontreiniging); 
 • Omschrijving van de te volgen werkwijze zoals ontgravingsdiepten, de grondbalans, bemalingen en afvalstromen;
 • Inventarisatie van vergunningen en meldingen;
 • Opstellen van de planning van de bodemsanering en het ramen van de kosten;
 • Omschrijving van de milieukundige begeleiding en de eindcontrole;
 • Veiligheidsaspecten;
 • Omgevingsaspecten en voorlichting.

Procedure saneringsplan

Wij dienen het saneringsplan in bij het bevoegd gezag  en begeleiden de goedkeuringsprocedure. De in het plan geïnventariseerde vergunningen, meldingen en registraties verzorgen we ook.

Wat levert het op?

 • Saneringsplan conform  de Wet Bodembescherming;
 • Benodigde vergunningen, meldingen en registraties.
HULP NODIG BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SANERINGSPLAN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Dennis Diekerhof
Dennis Diekerhof
Senior Adviseur
T +31 6 502 23 029
ddiekerhof@avecodebondt.nl