icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Vergunningen

Vergunningen en ruimtelijke besluiten zijn in vrijwel alle projecten nodig en vaak bepalend in de totale planning. Aveco de Bondt verkleint met vergunningenmanagement de impact van vergunningstrajecten op de projectplanning. Zo beheersen we het risico op vertraging.  

Bewegen in een steeds veranderende omgeving 

Aveco de Bondt zorgt voor goed vergunningenmanagement door in samenspraak met het bevoegd gezag aan te sturen op het tijdig verkrijgen van de vergunningen. Ook zorgen wij voor de juiste en kwalitatief goed onderbouwde aanvragen. Vergunningsmanagement is complex door o.a. de steeds veranderende regelgeving, bijvoorbeeld de naderende Omgevingswet. Onze omgevingsjuristen zijn continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dat voorkomt stress én geeft minder kans op vertraging bij projecten. 

123PIX-19.jpg

Effectieve en efficiënte processen 

Kenmerkend aan onze aanpak is het efficiënt en effectief doorlopen van de procedures. Wij sturen aan op een vroegtijdige constructieve afstemming met bevoegd gezag. Daarnaast voeren we binnen Aveco de Bondt veel onderzoeken zelf uit op het gebied van milieu- en omgevingsthema’s zoals water, geluid en bodem. We werken met goed op elkaar ingespeelde teams, wat ons flexibel en efficiënt maakt. Dit creëert een combinatie van kwaliteit én snelheid.  

Opstellen plandocumenten 

Naast de vergunningaanvragen stellen wij de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ons vergunningsmanagement is vaak onderdeel van een breder omgevingsmanagement. Ben je een overheid? Dan kijken we mee vanaf de vroege planvormingsfase. Ben je aannemer? Dan zijn we graag betrokken vanaf de voorbereiding op de realisatie. Omdat wij maatwerk leveren, bieden we je precies wat je in jouw project nodig hebt.

AdB-Eindhoven-medewerkers-2018-07.jpg

Draagvlak creëren bij vergunningsaanvragen 

Vanaf het begin van de planvorming werken wij aan een goede, gestructureerde betrokkenheid van het bevoegd gezagZo creëren we draagvlak voor de te verlenen vergunningen of te nemen besluiten. Gaat het om een industrieel bedrijf? Dan zorgen we ook dat je voldoet aan wet- en regelgeving (compliance) op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en water.  

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van vergunningsmanagement, brengen we het speelveld snel in kaart. Denk hierbij aan de aanvraagstrategie, juridische mogelijkheden en inhoudelijke onderzoeken. Kortom, wij bieden advies voor alle vergunningen en ontheffingen als het gaat om de fysieke leefomgeving.

Zo vergroot je de kans om zo snel als mogelijk de benodigde vergunningen te krijgen. 

  • Milieueffectrapportage (m.e.r.) en m.e.r.-beoordeling   
  • Vergunning afwijken van bestemmingsplan   
  • Omgevingsvergunningen    
  • Watervergunningen   
  • Natuurvergunningen, incl. Stikstofberekening 

Veranderingen onder de nieuwe Omgevingswet 

Met de ingang van de Omgevingswet verandert het bestemmingsplan in een omgevingsplan. Dit brengt veranderingen en nieuwe begrippen met zich mee. Het Omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan, bevat straks niet alleen gebruik- en bouwregels, maar ook regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Denk aan regels voor het kappen van bomen. Gemeenten krijgen daarbij veel meer ruimte om zelf te bepalen wat zij willen regelen en welke flexibiliteit ze daarbij willen bieden. Voor elk plan of project is dus meer maatwerk nodig en gelden andere beoordelingskaders dan nu. 

Benieuwd wat deze veranderingen voor jou betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over vergunningen? Neem contact op met Simona!
Simona  Saldan
Simona Saldan
Teamleider Vergunningen
T 06 1174 9945
ssaldan@avecodebondt.nl