Verbetering Recreatieplas Blauwe Meer

Het Blauwe Meer is een plek vol recreatie, waar mensen uit de streek graag komen om te genieten van de natuur. Nu is het tijd voor verbetering, want Natuurmonumenten is aan de slag gegaan met de omgeving van het Blauwe Meer, Aveco de Bondt heeft hierbij geholpen.

Opdrachtgever

Natuurmonumenten

Plaats

Leggelderveld

Fase

Afgerond

Aan dit project hebben gewerkt

Team Landelijk Gebied

Onze rol

In het natuurgebied Leggelderveld nabij Hoogersmilde, ligt recreatieplas Het Blauwe Meer. Natuurmonumenten introduceert de komende jaren een parkeerbijdrage op verschillende parkeerterreinen bij haar natuurgebieden, waaronder Leggelderveld. Aveco de Bondt ondersteunt de natuurorganisatie van planvorming tot oplevering bij de invoering van de benodigde parkeersystemen en aanpassingen aan parkeerterreinen. En mooi nieuws, want bij locatie Blauwe Meer is het nieuwe parkeersysteem nu opgeleverd.

Afbeelding 1 Project Recreatieplas Blauwe Meer
Afbeelding 2 Project Recreatieplas Blauwe Meer

Plannen maak je met elkaar

Voor de planuitwerking heeft Natuurmonumenten advies ingewonnen bij meerdere gebruikersgroepen en recreatieondernemers, om een helder beeld te krijgen van de wensen en belangen. Aveco de Bondt heeft in dit proces regelmatig gesproken met de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe en ook met een afvaardiging van bewoners van de Vorrelvenen. De wensen zijn meegenomen in het uitvoeringsontwerp. 

De parkeerplaats en toegangsweg

De indeling van het parkeerterrein is verbeterd met nieuwe parkeervakmarkingen van hout, passend in de bosrijke omgeving. Hierdoor parkeren bezoekers vanzelf netter en zijn er meer parkeerplekken beschikbaar. Daarnaast is de toegangsweg aanpakt, zodat fietsers en auto's veilig van de weg gebruik kunnen maken. 

Als sluitstuk van de werkzaamheden is een parkeersysteem met slagbomen aangelegd. Hiermee kunnen leden gratis parkeren, en niet-leden betalen een parkeerbijdrage. Het invoeren van een parkeerbijdrage verhoogt de waarde van het lidmaatschap en genereert inkomsten om zo te kunnen investeren in veilige parkeerplaatsen, bankjes, bebording en andere voorzieningen om de ervaring van bezoekers aan het natuurgebied te verbeteren. Aveco de Bondt heeft de uitvoeringsbegeleiding van de civiele werkzaamheden en de installatie van het parkeersysteem uitgevoerd. 

Afbeelding 3 Project Recreatieplas Blauwe Meer

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Bert Smink
Senior projectmanager Landelijk gebied
bsmink@avecodebondt.nl
+31 6 502 23 699