Natuurinclusief in ‘Aan de Vallei’

Een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Dat is de insteek van deze nieuwe wijk, gelegen ten zuiden van Roermond. Het is de bedoeling dat de omgeving in de toekomst een gezonde plek is voor mens, natuur en dier. Maar hoe wordt dit gerealiseerd? In de publicatie van Groen Bouwen, wordt dit uitgelegd.

Opdrachtgever

Leigraaf Midden-Limburg B.V. / JPO

Plaats

Roermond

Fase

Afgerond

Strategie & ontwerp

Wat hebben we gedaan? Allereerst werd de strategie bepaald. Gebaseerd op de landschapstypen, natuurdoeltypen en de aanwezige flora & fauna. De dieren en planten (de doelsoorten) die voorkomen in dit gebied, zijn sturend geweest voor de natuurinclusieve inrichting van de wijk. Waarbij voedsel, verblijfplaatsen en verbinding van deze doelsoorten centraal stonden in het ontwerp.

Voor de eerste schetsontwerpen zijn dan ook gelijk de juiste maatregelen toegepast om de natuurinclusiviteit te waarborgen. Denk hierbij aan diverse inrichtingstypen zoals een open bebouwing, meer bos en de groene ruimte die ook open is ingericht. Dit zorgt ervoor dat de natuurwaarden- en potentie van het geheel ontwikkelde gebied goed aansluit op de gekozen strategie.

Lees het hele artikel van Groen Bouwen hier!
Afbeelding 1 Project Aan de Vallei

Verbinding van de omliggende natuur

Onze eigen landschapsecoloog, Victor Beumer, vertelt in het artikel:

Een woonwijk is geen natuurgebied. Maar door de inrichting van de woonwijk aan te laten sluiten op de omliggende natuurtypen zal de verbindende rol sterker worden en tegelijkertijd profiteert de woonwijk van de biodiversiteit uit de omgeving.

Versterken van bestaande ecosystemen

Tijdens het project werden diverse processtappen doorlopen. Deze vind je allemaal terug in het artikel Groen Bouwen. De aanpak hiervan was erg doelgericht en gefocust op de natuur met de bijhorende doelsoorten. Dit werd gedaan door een ecosysteem in te richten dat past bij de waterhuishouding, bodemtypen en klimatologische omstandigheden van de omgeving. Voor de doelsoorten zijn diverse voorwaarden opgesteld, wanneer deze correct zijn, ontstaat een functioneel vestigingsklimaat. Hierdoor worden de bestaande en omliggende ecosystemen versterkt.

Afbeelding 2 Project Aan de Vallei

De kracht van BioTwin

Een gebied zoals ‘Aan de Vallei’ is een goed voorbeeld van een plek waar de BioTwin ingezet kan worden. Deze tool maakt processen en maatregelen inzichtelijk, die nodig zijn om een gebied aantrekkelijk te maken voor dieren en planten om zich te vestigen. De ontwerpkeuzes worden hierop ingericht en dragen daardoor bij aan een leefomgeving die goed is voor mens, dier en natuur.

Lees het hele verhaal van Groen Bouwen hier!  

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Dirk van Hout
Senior Adviseur Duurzaamheid
dvhout@avecodebondt.nl
+31 6 832 84 712