Landschapsarchitectuur

In de openbare ruimte komen steeds meer functies samen. Daardoor staat deze constant onder druk. Aveco de Bondt laat al deze functies met elkaar rijmen. Dat doen we met aandacht voor maatschappelijke opgaven. Zo houden we het Nederlandse landschap in haar waarde en creëren we een prettige woon- en leefomgeving. 

Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad of het dorp. Het kan een flinke puzzel zijn om hierin alle gewenste functies tot hun recht te laten komen. We willen spelen, recreatie en ruimte voor biodiversiteit. Maar waterberging, verkeer, parkeren en nutsvoorzieningen zijn ook nodig. Dat vraagt om expertise én creatief denken bij ontwerpvraagstukken. 

Aveco de Bondt helpt jou bij het opstellen van een inrichtingsplan, gebiedsvisie en/of een landschappelijk inpassingsplan. Daarbij houden wij rekening met de kwaliteiten en kenmerken van de omgeving. Zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Met onze kennis van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en natuurinclusiviteit denken wij graag al vroegtijdig in ontwikkelingsprocessen met je mee. 

Afbeelding 1 Landschapsarchitectuur

Bij Aveco de Bondt hechten wij veel waarde aan natuurinclusieve landschapsarchitectuur. En dat wordt opgemerkt. Zo is ons project E-veld in Drimmelen door de Zoogdierenvereniging uitgeroepen tot voorbeeldproject.

Ontwerpopgaves in landelijk en stedelijk gebied

Een mooi ontwerp vraagt om aandacht voor zowel gebruik als vorm, beplanting en materiaalkeuze. Daarom zijn bij al onze projecten naast een landschapsarchitect of ontwerper ook een stedenbouwkundige en een adviseur ruimtelijke ordening aangehaakt. Van Aveco de Bondt kan je een integraal afgewogen advies verwachten. Zo ontwerpen wij groene speelplekken met waterberging en landschappelijk groen. En mooie, overzichtelijke straten waar de juiste boomsoorten de ruimte hebben om tot volledige grootte te komen. Onze landschapsarchitecten en ontwerpers hebben passie voor hun vak, volgen nieuw ontwikkelingen op de voet en denken graag met u mee vanaf de eerste verkennende schetsen tot en met de aanleg van het definitieve ontwerp.

Dit zijn onze diensten binnen landschapsarchitectuur:

  • Inrichtingsplan met oog voor de omgeving: Is er voldoende ruimte voor beweging van kinderen en rustruimte voor ouderen? Hoe en waar kan regenwater na een piekbui in de grond infiltreren? En welke type verhardingen past bij de sfeer en het karakter van het dorp, de stad of het (omliggende) landschap? Wij zorgen dat al deze functies samen komen in één inrichtingsplan;
  • Gebiedsvisie: Voordat we de details vormgeven, kijken we naar het grote plaatje. In een gebiedsvisie schetsen we de ruimtelijke kaders voor de uitwerking van een landschapsplan. We inventariseren in woord en beeld de mogelijkheden van een gebied. Zowel cultuurhistorisch groen als ecologische verbindingen, water, ontsluitingen en bebouwingsstructuren. Zo ontstaan integrale plannen die aansluiten op de omgeving en die de karakteristieke eigenschappen van een gebied in hun waarde laten; 
  • Landschappelijk inpassingsplan: Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bebouwde vragen om een inrichting die past in de natuurlijke kenmerken van het gebied. Met een landschappelijk inpassingsplan zorgen we dat een ontwikkeling goed in het landschap past. Het doel? Kwaliteitsverbetering van het landschap. Samen met jou kijken we hoe een perceel kan aansluiten bij bestaande landschappelijke structuren en kenmerken.
  • Natuurinclusief beplantingsplan: We voorzien je van een beplantingsplan waarmee bijvoorbeeld gewenste soorten zoals bijen of vlinders genoeg voedsel hebben of helpen je de bij de selectie van de juiste inheemse plantensoorten. Zo creëren we in de openbare ruimte een fijne en gezonde leefomgeving voor planten, dieren én mensen.
Afbeelding 2 Landschapsarchitectuur

Wat levert onze landschapsarchitectuur op?

Bij Aveco de Bondt bieden we volledige ondersteuning en advies, van begin tot eind. Onze inrichtingsplannen, gebiedsvisies en landschappelijke inpassingsplannen hebben oog voor de specifieke kwaliteiten en kenmerken van de omgeving. Door onze focus op lokale én maatschappelijke behoeften maken wij duurzame oplossingen die bijdragen aan een prettige leefomgeving voor iedereen.

Aan de slag met landschapsarchitectuur? Madelon helpt je verder!

Madelon van Winden
Landschapsontwerper
mvwinden@avecodebondt.nl
+31 6 579 11 050