Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

De natuur staat onder druk. Tegelijkertijd hebben we te maken met maatschappelijke uitdagingen als een woningtekort en klimaatproblematiek. Natuurinclusieve projectontwikkeling biedt een antwoord op deze opgaven. Aveco de Bondt combineert expertise op het gebied van bouwen met een diepgaande kennis van natuurbehoud en -herstel. Zo werken wij aan een harmonieuze relatie tussen mens en natuur.

Natuurinclusief als oplossing voor maatschappelijke opgaven 

Nederland heeft te maken met een alarmerend verlies aan biodiversiteit; een afname van maar liefst 15% sinds 1990. Dat heeft negatieve gevolgen voor onze voedselzekerheid, gezondheid en economie. Door de natuur meer ruimte te geven, wordt onze leefomgeving gezonder, groener en veiliger. Het verbetert de lucht- en waterkwaliteit, biedt oplossingen bij wateroverlast en draagt bij aan ons welzijn. Dit kan met groene daken en gevels, maar ook door de inzet van natuurlijke wateropvangsystemen. Met onze ecologisch experts kijken we hoe natuurinclusief bouwen en ontwikkelen kan bijdragen aan jouw project. 

Afbeelding 1 Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

Natuurinclusieve toepassingen

Met experts op het gebied van ecologie en biodiversiteit, dragen wij dagelijks bij aan natuurinclusieve oplossingen. Dat doen we niet alleen uitvoerend, maar ook door onze intensieve betrokkenheid bij Collectief Natuurinclusief. Daar spelen we een actieve rol bij de nationale transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Daardoor is ons netwerk groot en onze kennis altijd up-to-date. 

Bijdragen aan lokaal ecosysteem

Wij begrijpen dat de natuur zich niet houdt aan projectgrenzen. Daarom kijken we ook over de hekken heen. Zo komen we erachter hoe een project werkelijk kan bijdragen een het lokale ecosysteem. Met onze ontwerptools maken we processen en maatregelen inzichtelijk. Zo wordt helder wat nodig is om een gebied aantrekkelijk te maken voor dieren en planten.  Wij bieden:

  • Natuurinclusieve Ontwerpfases (SO, VO, en DO): Desgewenst passen wij natuurinclusiviteit toe in de ontwerpfase. Van schetsontwerp tot definitief ontwerp. Zo zorgen we ervoor dat de natuur integraal onderdeel wordt van het project.
  • Biotwin voor natuurinclusief ontwerpen: Met onze ontwerptool Biotwin maken wij natuurinclusieve ontwerpen die rekening houden met de lokale biodiversiteit en ecosystemen.
  • Stresstest biodiversiteit voor gemeenten: Wij voeren stresstests biodiversiteit uit voor gemeenten. Daarmee brengen we de huidige staat van de biodiversiteit in kaart en identificeren we verbetermogelijkheden. 
  • Kennissessies en inspiratie biodiversiteit: Wij organiseren kennissessies en inspiratiesessies over biodiversiteit. Daarmee creëren we bewustwording en inspiratie voor natuurinclusieve projectontwikkeling.
  • Transitie naar natuurinclusief bouwen: Wij begeleiden organisaties bij de transitie naar natuurinclusief bouwen. Met advies en ondersteuning helpen we natuur te integreren in alle aspecten van het bouwproces.
  • Advies voor basiskwaliteit natuur: Onze experts bieden advies om de basiskwaliteit van natuur in en rondom projectlocaties te creëren en te behouden. 

Met natuurinclusief bouwen wordt onze leefomgeving gezonder, groener en veiliger. Het verbetert de lucht- en waterkwaliteit, vangt water op en draagt bij aan ons welzijn.

Afbeelding 2 Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

Wat levert natuurinclusieve projectontwikkeling op?

  • Een gezondere, groenere en veiligere leefomgeving door het integreren van natuurlijke elementen zoals groene daken, gevels en wateropvangsystemen.
  • Het bevorderen van biodiversiteit en ecosystemen in alle fases van projectontwikkeling, van ontwerp tot bouw.

Aan de slag met natuurinclusief bouwen en ontwikkelen? Joost helpt je verder!

Joost van der Veldt
Business Unit Manager Duurzaamheid
jvdveldt@avecodebondt.nl
+31 6 156 96 935