icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Levenscyclusanalyse en MKI-berekeningen

Nederland circulair in 2050. De bouwsector heeft een grote rol in deze ambitie door de behoorlijke milieu-impact van projecten. Steeds vaker wordt hen gevraagd aan te tonen wat de milieu-impact is van een nieuwbouwproject en hoe deze bijdraagt aan de doelstellingen van de overheid. Wij helpen hierbij.

Joost van der Veldt
warmtetransitie-energietransitie-MKI-LCA

Milieukostenindicator en Levenscyclusanalyse

Wij voeren Milieukostenindicator (MKI) en Levenscyclusanalyse (LCA) uit voor zowel gebouwen als objecten in de GWW-sector. Dit doen we voor aannemers, bouwproducenten en overheden. Deze methodes maken milieu-impact van ontwerpen voor gebouwen en objecten inzichtelijk.

 

contractvorming2.jpg

MKI - Milieukostenindicator

De Milieukostenindicator (MKI) toont de milieu-impact van een product of ontwerp en maakt deze concreet en vergelijkbaar. Alle milieueffecten van een object worden uitgedrukt in geldeenheden en zijn daardoor op te tellen tot één waarde, uitgedrukt in Euro’s. Zo kun je bijvoorbeeld materiaalkeuzes voor een brug met elkaar vergelijken.

duurzaamheid-energietransitie-circulariteit

LCA - Levenscyclusanalyse

De Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode die de milieueffecten van een object meet. Deze methode analyseert de totale milieubelasting van een object, gedurende de hele levenscyclus. Dit betekent vanaf het grondstofgebruik tot productie, transport, gebruik en latere verwerking van het afval.

Hoe gaan we aan de slag?

Allereerst bekijken we wat er precies berekend moet worden, waarom en voor wie. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij tenders, voeren we in een vroeg stadium een grove zwaartepuntanalyse uit, zodat we de juiste prioriteiten geven aan de onderdelen met de meeste impact. Aan de hand daarvan kiezen we de juiste rekenmethode. Vervolgens wordt de benodigde data en informatie verzameld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveelheden materialen, percentage secundaire en primaire grondstoffen, benodigde energie voor productie en transportafstanden. Als alle informatie is verzameld, starten we met de berekening. Deze wordt intern en eventueel extern gevalideerd, afhankelijk van de gekozen methode.

Waarom een MKI-berekening of Levenscyclusanalyse?

De milieu-impact van gebouwen of objecten in kaart brengen is steeds vaker een vereiste. Daarnaast helpt het om keuzes te maken omdat verschillende mogelijkheden qua milieu-impact met elkaar  worden vergeleken. Daarnaast is dit inzicht input voor een duurzaamheidsstrategie binnen een bedrijf. De voordelen van het in kaart brengen van milieu-impact:

  1. Voordeel bij aanbestedingen.
  2. Nieuwe Productontwikkelingen. Nieuwe producten moeten vaak zo laag mogelijk zijn als het gaat om hun uitstoot. Dit kun je bereiken door de impact van nieuwe producten te meten en te vergelijken.
  3. Voldoen aan voorschriften en regelgeving. Vaak moeten bedrijven voldoen aan bepaalde milieuregelgeving om simpelweg zaken te kunnen blijven doen.

Maakbare oplossing

We leveren MKI en LCA berekeningen, inclusief toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes. Deze berekeningen zijn 1 op 1 over te nemen als documenten bij aanbestedingen of als onderbouwing voor de uitvoering.

 

Aan de slag met levenscyclusanalyse en MKI-berekeningen? Neem contact op met onze expert!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma