icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

LifeCycleAssessment van gebouwen = LCA én LCC/TCO

Bij de ontwikkeling van een circulair gebouw, is het belangrijk om al in het begin van het ontwerpproces met het bouwteam na te denken over welke materialen en bouwproducten er gebruikt gaan worden en hier de milieu-impact van te bepalen. Wanneer je de milieu-impact koppelt aan de bouwkosten en exploitatiekosten, tezamen de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd, spreek je van een LifeCycleAssessment. Op basis van deze LifeCycleAssessment kun je goed verschillende gebouwen gedurende de gehele levenscyclus met elkaar vergelijken.

Aanpak LifeCycleAssessment van gebouwen

Eerst worden alle bouwproducten in kaart gebracht. Daarna maken wij een LCA voor al deze bouwproducten en berekenen wij de bouwkosten en de kosten uit de exploitatiefase (Total Cost of Ownership, TCO). Vervolgens optimaliseren we samen met het bouwteam de gekozen materialen en bouwproducten voor de gehele levenscyclus. Van dit geoptimaliseerde ontwerp worden opnieuw LCA’s gemaakt, en worden opnieuw de bouwkosten en de exploitatiekosten berekend. Dit biedt inzicht in het verschil in milieu-impact en kosten. Zo’n verschil kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door hoe vaak een onderdeel moet worden vervangen. 

Om op gebouwniveau inzicht te creëren in de milieu-impact van de verschillende bouwmaterialen en de mogelijke alternatieven hebben wij een menukaart ontwikkeld. In deze menukaart kun je verschillende bouwmaterialen doorrekenen en met elkaar vergelijken op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, opgeslagen biogeen CO2, stikstof, levenscycluskosten en een circulariteitsindex. Je kunt de impact van de uitgangssituatie berekenen en kan vervolgens maatregelen uit een menukaart selecteren en de resulterende impact van de nieuwe situatie berekenen. Hierdoor zie je in één oogopslag wat de impact is.

Circulair materiaalgebruik meetbaar maken

  • Met een LifeCycleAssessment van gebouwen maken wij circulair materiaalgebruik meetbaar;
  • Wij stellen dat circulair en gezond bouwen mogelijk is zonder meerkosten. Een LifeCycleAssessment van gebouwen toont dit aan.
Meer weten over LifeCycleAssessment voor gebouwen? Neem contact op met Carla!
Carla  Rongen
Carla Rongen
Specialist Circulair en Gezond Bouwen
T 06 83 217 248
crongen@avecodebondt.nl