icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontwerp toekomstbestendig watersysteem  

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Daarmee neemt de vraag naar toekomstbestendige watersystemen toe. Hoe creëer je systemen die problemen in samenhang aanpakken én decennialang meegaan? Daar helpen wij bij.

ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
waterbuffer.jpg

Toekomstbestendige ontwerpen voor watersystemen

De opgaven en uitdagingen op het gebied van water zijn duidelijk: watersystemen moeten klimaatadaptief worden. En mee kunnen bewegen met de effecten van klimaatverandering. Wij ontwerpen toekomstbestendige en klimaatadaptieve oppervlaktesystemen, die waar het kan, ook bijdragen aan het tegengaan van ontwikkelingen zoals droogte en verzilting. Daarnaast zijn onze ontwerpen milieubelasting verlagend. Ook adviseren we bij specifieke vraagstukken. Zoals het creëren van draagvlak voor de aanleg van een robuuste waterbuffer of advies over maatregelen waarmee een doelstelling voor peilstanden binnen een plangebied kan worden gewaarborgd. 

Duurzame en milieubelasting verlagende ontwerpen

  • Stap 1: De toekomst in beeld. Om de mogelijkheden voor en effecten van een toekomstige oplossing inzichtelijk te krijgen brengen we de toekomst in beeld door middel van visuele scenario’s. Daarmee kunnen we samen met de opdrachtgever besluiten waar we gaan voor bijvoorbeeld extra robuuste aanleg of meer ruimte voor natuurlijke processen. Zo ontwerpen we een klimaatbestendige oplossing binnen de mogelijkheden. Of het nu gaat om een stedelijk inbreiding of uitbreiding of een zonnepark in een landelijke omgeving. 

  • Stap 2: Uitwerken ontwerp, definitief ontwerp (DO), bestek en gunning. We maken een uitvoerbaar ontwerp van de bedachte oplossing in stap 1. Al onze ontwerpen zijn duurzaam en milieubelasting verlagend. Daarnaast kunnen we voor het project de gunning en bestek en de directievoering of toezicht voor onze rekening nemen. 

beheer-waterveiligheid

Duurzaam ontwerpen van kunstwerken

Behalve van het watersysteemontwerp, hebben we ook kennis van het duurzaam ontwerpen van kunstwerken die nodig zijn binnen het systeem. Het duurzaam omgaan met alle grondstoffen die we gebruiken is bij ons een prioriteit. Onze ontwerpen zijn erop gericht om de milieubelasting te verlagen. Ook willen we voorkomen dat grond onnodig wordt verplaatst en integreren we het gebruik van gebiedseigen materialen in de oplossingen. Bijvoorbeeld door middel van materialenpaspoort, slimme sturing van de waterstromen in het systeem en onze ontwerpkennis van sluizen, stuwen en gemalen.  

Wat levert een toekomstbestendig watersysteem op?

Een klimaatadaptief en toekomstbestendig watersysteemontwerp – zonder negatieve effecten – dat past binnen de omgeving. Dit draagt bij aan een robuust en doelmatig beheer van watersystemen.   

Ontwerp of advies nodig voor een toekomstbestendig watersysteem? Neem contact op met onze expert!
ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 510 85 947
tvisser@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma