icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Planvorming, conditionering en ruimtelijke procedures

De ruimte in Nederland is beperkt en wordt intensief gebruikt. Om de ruimte optimaal te benutten gelden er regels voor het ontwikkelen van initiatieven zoals woningbouw of infrastructuur. Voor deze plannen moet veel worden afgewogen, onderzocht en afgestemd. Wij ondersteunen hierbij.

Onze-visie-klimaatakkoord-energietransitie.jpg

Ontzorging bij planvorming

Bij planvorming van een initiatief komt veel kijken. Zo moet onderzocht worden of wordt voldaan aan milieuregels en -beleid, moeten kansen en risico’s in kaart worden gebracht, vergunningen worden aangevraagd en een ontwerp worden gemaakt rekening houdend met eisen en wensen van stakeholders en de omgeving. Wij weten wat er moet gebeuren en ontzorgen in elke fase van een project.

Wat we zoal doen:

  • Opstellen bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing (Wet algemene bepaling omgevingsrecht);
  • Uitvoeren van verschillende (milieu)planologische en conditionerende onderzoeken. Zoals: akoestiek, externe veiligheid, ecologie, water, luchtkwaliteit, verkeer, bodem, MER beoordeling en milieuzonering;
  • Adviseren en ondersteunen bij doorlopen van juridisch-planologische procedures;
  • Afstemming met stakeholders en bevoegde overheden;
  • Projectmanagement en -coördinatie.
dienst-planvorming.jpg

Inzicht in haalbaarheid van het plan

Ieder initiatief is uniek en vraagt om maatwerk. Veelal starten we met een analyse van financiële, functionele, ruimtelijke, technische en locatie-specifieke aspecten. Zo ontstaat al snel inzicht in de haalbaarheid van het plan en de aspecten die bepalend zijn voor planning, kosten en het ontwerp. Van hieruit adviseren wij over zaken die prioriteit hebben in het planvormingsproces. Tijdens het planvormingsproces voeren we waar nodig onderzoeken uit om de condities in beeld te brengen voor het ontwerp. Met oog voor de omgeving en actuele kennis van wet- en regelgeving.

We leveren een goed en onderbouwd en afgestemd plan, dat past binnen de wet- en regelgeving. En zo kan worden uitgevoerd.

Waarom advies inwinnen rondom planvorming en conditionering?

Planvorming is een complex proces dat goed en efficiënt moet gebeuren, om (faal)kosten te voorkomen en draagvlak te krijgen. Met de resultaten en informatie die we in kaart brengen kan een plangebied optimaal worden ingericht en is er vroegtijdig zicht op risico’s (en kosten). Zo kan een project goed en snel worden gerealiseerd.

Deze dienst wordt ingezet bij veel van onze programma’s en diensten. Naast planvorming en conditionering adviseren we bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, masterplannen en inrichtingsplannen.

Aan de slag met planvorming voor jouw bedrijf of organisatie? Neem contact met ons op!
Jeroen  Hendriks
Jeroen Hendriks
Senior projectmanager
T +31 6 295 63 275
jhendriks@avecodebondt.nl