icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Circulaire nieuwbouw

De wereld en hoe we daarin leven verandert continu. De bevolking groeit, er is een tekort aan woningen, de vraag naar grondstoffen neemt toe en de eisen voor een circulaire economie in 2050 staan vast. Wat betekent dit voor nieuwbouw? In onze visie zijn leefbaarheid, circulariteit en flexibiliteit daarin essentieel. Maar hoe doe je dat? Wij adviseren bij het ontwerp en de realisatie van circulaire nieuwbouw. Passend bij de eisen en wensen van nu én de toekomst!

Christine  Wortmann
Christine Wortmann
123PIX-252.jpg

Nederland circulair in 2050

Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Onze gebouwde omgeving moeten we daarop inrichten. Dit geldt voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw als voor de grond-, weg- en waterbouw sector. Hoe pak je dit aan? Hoe kunnen we het best bouwen? En waar moet je allemaal rekening mee houden, bijvoorbeeld bij grondstofgebruik?

Biobased-bouwen-uitgelicht-2.jpg

Wat we doen – Van circulair beleid tot circulair bouwen

Ons team adviseert opdrachtgevers over circulariteit. Zo adviseren we op zowel beleids- en projectniveau over circulaire en duurzame keuzes in de bouw. Denk hierin aan materiaalgebruik, circulair ontwerpen, het opstellen van materialenpaspoorten, het onafhankelijk worden van fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van routekaarten en dashboards voor het meten van circulariteit. Daarnaast helpen we hen stappen zetten richting circulair bouwen, door kennis van onderwerpen als biobased materiaalgebruik, bouwbiologie, dampopen en losmaakbaar bouwen in te zetten en trainingen te geven. 

Onze specifieke diensten binnen het programma:

"Door anders te denken is circulair en gezond bouwen zonder meerkosten mogelijk."
Max Drath
Nederland circulair 2050_AvecodeBondt.jpg

Meetbaar en de perfecte match

In onze advies brengen wij onze expertise op alle deelgebieden van duurzaamheid en circulariteit bij elkaar. Dit vertalen we naar uitvoerbare maatregelen met een meetbaar effect. We werken nauw met opdrachtgevers samen, zodat het advies naadloos op hen aansluit.

Wat levert dat op?

Concreet circulair beleid of bouwadvies waar je mee aan de slag kunt.

Circulair en gezond bouwen .jpg

Samen naar een circulair Nederland 2050

In samenwerking met opdrachtgevers komen we tot een gedeeld beeld van wat belangrijk is in projecten als het gaat om circulariteit. Die kennis nemen we mee in het vinden van de beste oplossingen voor circulair bouwen en hoe we met circulariteit de meeste meerwaarde kunnen toevoegen. Zo bouwen we samen aan een circulair Nederland 2050.

Aan de slag met circulaire economie? Neem contact met ons op!
Christine  Wortmann
Christine Wortmann
Business Unit Manager Duurzaamheid
T +31 6 461 39 518
cwortmann@avecodebondt.nl