icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rijkswaterstaat kiest voor circulaire expertise van Aveco de Bondt

Actueel · 20 september 2022

Aveco de Bondt gaat Rijkswaterstaat ondersteunen bij het meten en monitoren van circulariteit. De raamovereenkomst die daarvoor is gesloten heeft een looptijd van twee jaar, met een optie om te verlengen tot eind 2026.

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken in haar infrastructuurprojecten. In 2050 moet de organisatie helemaal circulair zijn. Om dat te bereiken zijn onder meer data nodig over toegepaste en vrijkomende materialen binnen werken van Rijkswaterstaat. Daar gaat Aveco de Bondt mee aan de slag.

Data gap analyse voor kustlijnzorg

Eén van de eerste opdrachten binnen het raamcontract is het maken van een data gap analyse voor de kustlijnzorg. Daarbij kijkt Aveco de Bondt in hoeverre er data beschikbaar zijn over de materialen die zijn toegepast in onder meer waterkeringen en kustverdedigingswerken. Welke materialen zijn dat, wat is de samenstelling van die materialen, om welke hoeveelheden gaat het? Ook wordt in kaart gebracht welke data er nodig zijn om de circulaire ambities voor de kustlijnzorg verder gestalte te geven.

Plan van aanpak voor dataroute

Een tweede project gaat over een onderzoek naar een plan van aanpak voor een dataroute van vrijkomende materialen. Daarbij valt te denken aan materialen zoals beton, staal, asfalt en grond die vrijkomen bij het renoveren van snelwegen of het vervangen van bruggen. Aveco de Bondt vervult in dit project een ondersteunende rol.

Samenwerken aan doelen RWS

In totaal zijn er binnen deze raamovereenkomst namelijk vier partijen geselecteerd voor het meten en monitoren van circulariteit. Het gaat naast Aveco de Bondt om drie consortia van adviesbureaus. De verschillende partijen concurreren niet met elkaar, maar werken juist samen om de doelstellingen van Rijkswaterstaat te realiseren. Zo gaat één van de andere consortia aan de slag met een data gap analyse voor kunstwerken, waarbij onderling de werkwijzen op elkaar worden afgestemd.

Expertise in meten en monitoren van circulariteit

Eén van de redenen waarom Rijkswaterstaat voor Aveco de Bondt koos, is de expertise op het gebied van het meten en monitoren van circulariteit. “We hebben eerder bijvoorbeeld al een data gap analyse voor wegverhardingen gemaakt. Ook stelden we voor Rijkswaterstaat al een areaalpotentiescan op”, vertelt Dirk van Hout, senior adviseur duurzaamheid en projectmanager voor deze raamovereenkomst. Daarnaast heeft Aveco de Bondt ruime ervaring als het gaat om bijvoorbeeld het (door)ontwikkelen van indicatorensets en de implementatie daarvan voor monitoring, sturing en verantwoording.

MEER WETEN OVER HET METEN EN MONITOREN VAN CIRCULARITEIT? VRAAG HET AAN DIRK!
Dirk van Hout
Dirk van Hout
Senior Adviseur Duurzaamheid
T +31 6 832 84 712
dvhout@avecodebondt.nl