Herontwikkeling Geertruidentuin in Deventer

Het terrein van het Sint Geertruiden Gasthuis in Deventer verandert in een nieuwe woonwijk. Aveco de Bondt stelde het stedenbouwkundige plan op voor de voormalige ziekenhuislocatie en ontwierp het inrichtingsplan voor het gebied.

Opdrachtgever

Synchroon B.V.

Plaats

Geertruidenberg te Deventer

Fase

Lopend

Producten/diensten

Stedenbouw Landschapsarchitectuur

Historische herontwikkelingslocatie, dichtbij de binnenstad

Het voormalige Sint Geertruiden Gasthuis, een van de voorlopers van het Deventer Ziekenhuis, ligt aan de Ceintuurlaan in Deventer. Dicht bij de historische binnenstad van Deventer en midden in het stedelijk weefsel van de stad. Een mooie locatie voor herontwikkeling dus. Synchroon B.V. pakt die herontwikkeling op en transformeert de locatie tot een groen en gezond woongebied.

Op het terrein staat het monumentale Sociaal Medisch Centrum Deventer (SMCD). In dat gebouw komen zo’n 50 appartementen en 20 grondgebonden woninge n. Op de begane grond is ruimte voor bedrijven. In de parkachtige tuin naast het SMCD-gebouw verrijzen circa 130 woningen, in gesloten bouwblokken met collectieve binnenhoven.

Afbeelding 1 Project Herontwikkeling Geertruidentuin in Deventer

Verkavelingsvoorstel

Het stedenbouwkundig plan: potentie van het gebied voor omliggende buurten benutten

Het plangebied van het Sint Geertruiden Gasthuis stamt uit 1938. Het terrein is toen parkachtig ingericht en wordt omzoomd door bomen. Het monumentale hek en de grootschalige bebouwing maken de Geertruidentuin tot een indrukwekkende plek. Deze aanknopingspunten zijn gebruikt om het terrein te ontwikkelen tot méér dan een woonwijk. De potentie van het gebied als groene voorziening voor de omliggende buurten is daarom zo zwaar mogelijk aangezet. Het monumentale SMCD-gebouw blijft duidelijk zichtbaar en wordt met enkele (langzaam)verkeersroutes ontsloten.

Binnen het raamwerk van routes en groen is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwbouw. Dit zijn grondgebonden woningen in gesloten bouwblokken en een aantal losjes in het groen gelegen (zelfbouw)woningen. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit de groene oase om het parkachtige karakter van het gebied te versterken. Om diezelfde reden parkeren bewoners en bezoekers hun auto op de binnenhoven tussen de woningen.

Maquette Herontwikkeling Geertruidentuin in Deventer

Maquette

Het inrichtingsplan: aansluiten bij het parkachtige karakter

In het gebied staan veel waardevolle, grote bomen. Die zijn zoveel mogelijk ingepast in het plan voor de nieuwe Geertruidentuin. Ze vormen een belangrijke basis voor de groene uitstraling van de woonwijk. Verspreid over het terrein worden ook veel nieuwe bomen aangeplant.

Het nieuw aan te leggen groen krijgt een parkachtig karakter. Zo komen er in het gebied plantvakken met robuuste bodembedekkers, blokhagen met half wintergroene haagplanten en struweelhagen met wintergroene struiken met een hoge ecologische meerwaarde. In de Geertruidentuin vind je straks ook speelplaatsen met natuurlijke speelaanleidingen en waterpartijen en wadi’s die bijdragen aan de benodigde waterbergingscapaciteit.

Afbeelding 2 Project Herontwikkeling Geertruidentuin in Deventer

Inrichtingsplan

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt.

Bekijk de diensten die vallen onder dit project: 

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
adwilde@avecodebondt.nl
+31 6 523 60 670