Stedenbouw

In onze voortdurend veranderende leefomgeving, is stedenbouw onmisbaar. Of het nu gaat om binnenstedelijke herstructurering of woningbouwlocaties op de grens van stad naar land. Onze stedenbouwkundigen creëren een plan dat verbindt. Zij koppelen de wensen van onze opdrachtgevers aan actuele maatschappelijke opgaven. Zo creëren wij een aangename en functionele leefomgeving.

Stedenbouw in beperkte fysieke ruimte 

In Nederland hebben we te maken met beperkt beschikbare ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om zorgvuldig ontworpen en toekomstbestendige stedenbouwkundige plannen. Daarnaast maken we in ons ontwerpproces gebruik van nieuwe ‘gereedschappen’. Artificial Intelligence maakt het voor ons mogelijk om de gevolgen van een ontwerpkeuze ‘real time' inzichtelijk te maken op het gebied van bijvoorbeeld bezonning, windhinder, hitte- en waterstress. Met deze combinatie staan onze ontwerpen als een huis.

Afbeelding 1 Stedenbouw

Wat houdt onze dienst stedenbouw in?

Onze stedenbouwkundigen en ruimtelijke ontwerpers zijn gespecialiseerd in het creëren van gedetailleerde en doordachte (inrichtings)plannen die de stedelijke omgeving verbeteren. Of het nu gaat om het ontwerp van woongebieden, herstructurering van bestaande gebieden of het vernieuwen van het stadscentrum. Wij bieden op maat gemaakte, realistische oplossingen die inspelen op de actuele en toekomstige maatschappelijke behoeften. Onderdelen van onze stedenbouwkundige werkzaamheden zijn:

  • Verkavelingsplannnen voor woningbouw 
  • Natuurinclusief ontwerpen
  • Herstructureringen
  • Centrumplannen
  • Ontwerpen van Bedrijventerreinen
  • Recreatieterreinen
  • Gebiedsvisies
  • Beeldkwaliteitsplannen
  • (Bewoners)participatie

Stedenbouw is de levendige spiegel van de maatschappij. Het vraagt om het vertalen van de behoeften, waarden en dynamiek van de samenleving naar ruimtelijke ordening. Daar blinken wij in uit!

Afbeelding 2 Stedenbouw

Wat leveren onze stedenbouwkundige plannen op?

Wij leveren een doordacht en gedragen plan voor de ruimtelijke inrichting. Dit plan richt zich op een functionele, aantrekkelijke en duurzame omgeving, met oog voor de leefkwaliteit van bewoners, gebruikers, plant en dier!

Aan de slag met stedenbouw? André helpt je verder!

André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
adwilde@avecodebondt.nl
+31 6 523 60 670