Planvorming voor nieuwbouwwijk De Pas in Elst

Aan de rand van Elst (Gelderland) verrijzen zo’n 350 nieuwe woningen. Aveco de Bondt heeft actief meegedacht en gewerkt aan het participatietraject voor nieuwbouwwijk De Pas en ontwikkelde het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en het inrichtingsplan. Momenteel begeleiden we het proces voor de civieltechnische uitwerking.

Opdrachtgever

BPD Ontwikkeling BV, Amvest, Gemeente Overbetuwe

Plaats

De Pas te Elst

Fase

Lopend

Omwonenden betrokken via een participatietraject

Uitbreidingslocatie De Pas ligt aan de zuidkant van Elst. Met een participatietraject hebben wij actief meegedacht en meegewerkt aan het betrekken van omwonenden en andere geïnteresseerden bij de plannen. Tijdens bijeenkomsten konden ze hun ideeën en wensen delen met de initiatiefnemers en onze ontwerpers. Zo vertelden omwonenden dat ze graag het bekende wilgenlaantje en de route naar de sportvelden wilden behouden. Die wens is in het stedenbouwkundig plan verwerkt.

De hoofdopzet van het plan is een gevarieerd en dorps woongebied, ingebed in een robuust groen-blauw raamwerk met een klimaatbestendige en natuurlijke inrichting. Dit is uitgewerkt in een beeldkwaliteitplan met kaders voor zowel de woningen als de openbare ruimte en een inrichtingsplan waarbij biodiversiteit centraal staat.

Het stedenbouwkundig plan: vier woonbuurten met een centrale, groene ruimte

Het raamwerk van het stedenbouwkundig plan heeft een natuurlijk gegroeide opzet met bestaande en nieuwe groenstructuren. In aansluiting op het bestaande woongebied komen groene randen. De overgang naar het landelijk gebied krijgt vorm door drie groene doorlijningen. Binnen het raamwerk zijn vier woonbuurten te onderscheiden. Deze buurten zijn ongeveer even groot en voorzien van een centrale groene ruimte. De verschillende woningtypen zijn evenredig over de woonbuurt verdeeld. Zo ontstaat een gevarieerd bebouwingsbeeld dat past binnen de dorpse uitstraling. Bewoners parkeren straks vooral op binnenhoven. Deze binnenhoven liggen aan de achterzijde van de woningen. Auto’s blijven hierdoor zoveel mogelijk uit het zicht in de woonwijk.

De Pas in Elst Hoofdlijnenkaart

Hoofdlijnenkaart

Het beeldkwaliteitplan: aansluiting op de gevarieerde, dorpse uitstraling van het lint

Met De Pas krijgt het stedelijk weefsel van Elst een substantiële uitbreiding. Het is belangrijk dat zo’n nieuw woongebied aansluit bij de bestaande bebouwing. In Elst gaat het om een organisch gegroeid lint ten noorden van het plangebied. Dit lint heeft een gevarieerde, dorpse uitstraling. In het beeldkwaliteitplan is de aansluiting met dit lint geborgd door te kiezen voor eenvoudige hoofdvormen met daaraan ondergeschikte details en een ingetogen kleur- en materiaalgebruik.

Het inrichtingsplan: versterken van de biodiversiteit, verbeteren van de waterberging

In het inrichtingsplan is het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan vertaald naar een concrete inrichting van de buitenruimte. Bij de invulling van het robuuste groen-blauwe raamwerk lagen er verschillende ambities op tafel. Het gaat bijvoorbeeld om het behouden en versterken van de identiteit, klimaatadaptief handelen en het verhogen van de biodiversiteit.

Daarom is onder meer gekozen voor een inrichting met inheemse planten en bomen die de biodiversiteit bevorderen. In De Pas komen bovendien wadi’s die voor de benodigde waterberging en infiltratie zorgen en aanleiding geven voor natuurlijk spelen. De groengebieden zijn straks met elkaar verbonden door wandelpaden en voorzien van voldoende rustmogelijkheden. Hierdoor wordt De Pas een wijk waarin iedereen heerlijk kan wonen en recreëren in een natuurlijke omgeving en waar de natuur altijd dichtbij is.

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt.

Bekijk de diensten die vallen onder dit project: 

slide.title slide.title

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

André de Wilde
Teamleider Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke ordening
adwilde@avecodebondt.nl
+31 6 523 60 670