icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt test klimaatstress in Zuid-West Utrecht

Actueel · 28 mei 2018

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor onze omgeving? Dat willen de overheden in Utrecht samen uitzoeken en daarom wordt een zogenaamde klimaatstresstest uitgevoerd. 

Wateroverlast Kockengen
Wateroverlast in Kockengen, in de regio de aanleiding om te gaan werken aan de gevolgen van klimaatverandering

Gevolgen klimaatverandering in beeld

Voor het stedelijk en landelijk gebied worden de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht en in gezamenlijkheid besproken. Volgens

Goos Boelhouwer, projectleider vanuit het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, is het doel met alle overheden vast te stellen welke effecten optreden ten gevolge van klimaatsverandering en welke daarvan zorgen voor stress. De stresstest is een eerste stap in de samenwerking om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken. Aveco de Bondt voert de studie uit, waarbij gebruik gemaakt wordt van de SALTO-tool. Deze tool geeft de mogelijkheid om snel en integraal de gevolgen in beeld te brengen op het vlak van wateroverlast, droogte, hitte en het beperken van gevolgen van overstromingen. De tool zal ook worden gebruikt tijdens workshops om mogelijke oplossingen te verkennen. De verwachting is dat dit gaat bijdragen aan de herkenning van gevolgen van klimaatverandering. Gedurende de periode mei en juni vinden bij de 14 gemeenten workshops plaats. In juli worden de resultaten van deze verkenning verwerkt en vervolgens door de gemeenten gepubliceerd.

Veertien gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht werken samen vanuit het samenwerkingsverband Winnet en het CRA (Coalitie Ruimtelijke Adaptatie/ Water Innovatie Netwerk).