icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aveco de Bondt zet finale stap naar certificering milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Actueel · 18 juni 2018

De Bodem+ registratie is voor Aveco de Bondt de laatste stap in de procedure naar certificering voor het uitvoeren van milieuhygiënisch waterbodemonderzoek volgens BRL SIKB 2000 - protocol 2003. Dat betekent dat het ingenieursbedrijf bij de (nog) selecte groep erkende uitvoerders hoort van veldwerk om de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodems vast te stellen.

Certificering milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Breed inzetbaar

“Daarmee zijn we breder inzetbaar”, geeft Marije van der Veen, Senior Adviseur, aan. Het uitvoeren van verkennend waterbodemonderzoek kan dienen als:

- Wettelijk erkend bewijsmiddel bij voorgenomen baggerwerkzaamheden. Dit kan van toepassing zijn op de te baggeren laag, de ontvangende waterbodem, scheiding van bruikbare en niet- bruikbare baggerspecie en verplichting vanuit de vergunning.

-  Indicatief onderzoek om de waterbodemopbouw vast te stellen of de beoordeling van waterbodems met het oog op waterkwaliteits- en natuurdoelstellingen.

“Certificering volgens BRL SIKB 2000 - protocol 2003 is een pré bij opdrachtgevers en om wettelijk erkend onderzoek te doen een vereiste. Onze opdrachtgevers zijn aannemers die het beheer en onderhoud in beken, rivieren, kanalen en havens uitvoeren, waterschappen die een onderhoudsverplichting hebben of herinrichtingswerkzaamheden initiëren en projectontwikkelaars in landwinningsprojecten en kadeverbeteringsplannen.”

Registratie Bodem+ is de laatste (noodzakelijke) stap in de procedure naar erkenning en certificering. Het BRL2000 certificaat is door de auditeerde instantie KIWA gewijzigd. De aanvraag richting Bodem+ is in gang gezet. Verwacht wordt dat Aveco de Bondt nog voor de Bouwvak op de website erkend wordt voor protocol 2003.

 

Meer weten?
Marije van der Veen, Senior Adviseur, mvdveen@avecodebondt.nl, 06-22570486.