icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Gevolgen van aanhoudende droogte? Aveco de Bondt biedt uniek inzicht!

Actueel · 13 juli 2018

Afgelopen tijd is het droog, heel, heel erg droog. Het gras in de bermen is bruin en veel sloten staan leeg. In een groot deel van Nederland geldt een sproeiverbod. Dit heeft gevolgen voor natuur, landbouw en waterveiligheid.   Bij veel mensen staat het doorbreken van de uitgedroogde veendijk bij Mijdrecht nog vers in het geheugen. Aveco de Bondt heeft een unieke combinatie van kennis op de vlakken van ecologie, grondwater, waterveiligheid, open data, remote sensing en drones. Hierdoor kunnen wij een eveneens uniek inzicht geven in de staat van onder andere (veen)dijken, maar ook in overige gevolgen van de droogte.

Scheurvorming en afwijkende vegetatiepatronen

Door met de drone hoogtemodellen te maken, kunnen scheurvorming en afwijkingen in vegetatiepatronen snel worden herkend. Deze afwijkingen worden door onze dijkinspecteurs in het veld beoordeeld. Vanuit het kantoor kijken onze data-experts, ecologen en waterveiligheidsdeskundigen mee.

Bovenaanzicht van een dijk
Figuur 1: Bovenaanzicht van een dijk. Links de kleurenfoto, rechts het warmtebeeld met in wit de warmere delen en in zwart de koudere delen. Duidelijk zichtbaar is het koude uittredende water halverwege het talud.

Afwijkende bodemtemperaturen

Door vlak dekkende warmtebeeldopnamen te maken middels een drone worden afwijkingen in de oppervlaktetemperatuur die kunnen wijzen op afwijkingen in vegetatie, bodemvocht en scheurvorming snel gedetecteerd.

Dijkinspecties

Dijkinspecties

Aveco de Bondt heeft als enige niet-waterschap partij gecertificeerde dijkinspecteurs die met gebruik van de Digigids dijkinspecties uitvoeren.

Vegetatiegezondheid
Figuur 2: Verloop van de vegetatiegezondheid bij Arnhem tussen mei en juli dit jaar. In rood zijn de gebieden waar de vegetatiegezondheid sterk achteruit gegaan is te zien. Opvallend is de sterke achteruitgang in de uiterwaarden en op de dijken.

Open data en remote sensing

Aveco de Bondt beschikt over een geodata-afdeling, gespecialiseerd in het binnenhalen en analyseren van open en gesloten data waaronder satellietbeelden. Deze open data wordt gebruikt om de kritieke locaties vooraf in kaart te brengen zodat veldwerkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd. Gebieden die als kwetsbaar uit de analyse komen, krijgen de hoogste prioriteit. De data uit het veld wordt vervolgens verder aangevuld met open data en satellietmetingen.

Extreem weer

De klimaatmodellen voor de toekomst voorspellen steeds vaker extreem weer. Dit betekent dat niet alleen (langere) droge periodes steeds vaker voorkomen, maar ook extreme neerslag en hogere temperaturen geen uitzondering meer zijn. Met de combinatie van kennis die Aveco de Bondt in huis heeft, kunnen wij op verschillende manieren inzicht geven in de gevolgen die deze veranderingen met zich meebrengen.

Meer weten over de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van droogte en extreem weer? Neem dan contact op met Sanne van Mispelaar via 0612311426 of Michiel de Molenaar via 0623140849.