icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Groningse zeedijk officieel ‘dijk veilig’ én aardbevingsbestendig

Actueel · 20 december 2019

Vanaf gister is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), de samenwerkingspartners en leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen onthulden samen een gedichtenbank op de dijk. De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én met aardbevingsmaatregelen is versterkt. De dijkverbetering duurde in totaal 5 jaar en is uitgevoerd door combinatie Ommelanderdiek (Boskalis & KWS). Het project is op tijd, binnen budget én naar tevredenheid van de diverse stakeholders opgeleverd. Voor de combinatie Ommelanderdiek is Aveco de Bondt actief voor het omgevingsmanagement, vergunningencoördinatie, infra-ontwerp en ondersteuning in opstart systems engineering.   Erik Wagener, Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Nederland staat voor een enorme uitdaging, de komende jaren versterken we meer dan 1.100 kilometer dijk. Dit is de eerste 12km dijk dat klaar is. Het is heel erg belangrijk om tempo te maken en het waterschap heeft hier met de aannemers laten zien dat dat ook mogelijk is. Het is fijn om te weten dat als het moet het ook echt kan.” 

Opening dijkverbetering (2)

Aardbevingsbestendige dijk

Door deze dijkverbetering is de dijk bij Delfzijl 2 meter hoger, tot 25 meter breder en sterker door asfalt en betonblokken aan de waterzijde. Hiermee is deze ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van richter. Er zijn extra kleidepots (ook wel ‘reservedijken’ genoemd) aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren, mocht er toch schade zijn door een aardbeving. En om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren, laat het waterschap in 2020 sensoren aanleggen in de dijk.

Logistieke uitdaging

Voor de dijkverbetering is bijna een miljoen kuub zand, 650.000 kuub klei en 70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. De materialen werden grotendeels per schip aangevoerd naar de havens van Delfzijl en Eemshaven en met vrachtwagens naar de dijk gebracht. Van de materialen die werden verwijderd, is het merendeel in depot gezet en weer opnieuw gebruikt bij de opbouw van de verstevigde dijk. 

Johan van der Hoek (Boskalis Nederland bv) en Jan de Boer (KWS Infra bv), aannemerscombinatie Ommelanderdiek: “Het was een enorme logistieke uitdaging. Grote hoeveelheden zand, klei en asfalt op een smalle dijk. Een dijk die bovendien grenst aan een natuurgebied en deels ligt in de bebouwde kom van Delfzijl. Alle factoren samen maakte het plannen van de werkzaamheden ingewikkeld. Door de goede samenwerking tussen aannemer, waterschap en overige betrokkenen hebben we deze dijkverbetering succesvol volbracht.”

Waterveiligheid met robuuste dijk

Deze robuuste dijkversterking is noodzakelijk om stormen en extreme waterstanden aan te kunnen voor de komende 25 jaar. Waterveiligheid is van het grootste belang voor het waterschap. Daarom meet het waterschap de komende 12 jaar de waterstanden en de golven langs de vernieuwde dijk. Met deze informatie kan in de toekomst beter berekend worden hoe hoog de dijken moeten worden bij volgende dijkversterkingen. De verwachting is dat déze dijk dan voor nog heel wat meer jaren robuust genoeg is. 

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl wordt gekenmerkt door het aantal aangegrepen koppelprojecten. Lees op de projectwebsite meer over deze projecten en andere achtergrondinformatie: www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl.  

Contact?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Wieke Wisselink via wwisselink@avecodebondt.nl of 06-51240597