icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aan de slag met de Omgevingswet

Actueel · 05 april 2019

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt daarin opgenomen. Oftewel, alle regels voor ruimtelijke ordening, milieu, bouw, water, natuur, bodem, geluid, et cetera. Procedures en instrumenten zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning veranderen. Er ontstaat meer ruimte om rekening te houden met regionale verschillen en ruimte voor lokaal maatwerk in projecten. Vroegtijdige participatie van belanghebbenden wordt verplicht gesteld zodat betere plannen ontstaan. De mogelijkheden om onderzoeken te faseren en onderzoekskosten te besparen worden groter. Kortom: de Omgevingswet heeft een grote impact op het ontwikkelen, beheren en beschermen van de fysieke leefomgeving en het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Naast dat de Omgevingswet het eerdergenoemde instrumentarium vernieuwd om beter aan te laten sluiten op de huidige tijdsgeest, wordt er veel aandacht besteed aan het ‘anders werken’ en ‘digitalisering’. Met ‘anders werken’ wordt onder andere gedoeld op meer samenwerking binnen en tussen organisaties, op regionaal niveau én met de energieke samenleving. Participatie van belanghebbenden wordt immers verplicht gesteld in verschillende ruimtelijke procedures. Dat vraagt om een andere rol van de overheid en van initiatiefnemers. Ten aanzien van ‘digitalisering’ worden vooral de mogelijkheden verder benut van alle digitaal beschikbare informatie die er tegenwoordig is over de fysieke leefomgeving. Met één druk op de knop weten we welke regels gelden en welke informatie van een perceel bekend is. Dit is nog toekomstmuziek, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Aveco de Bondt is goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft immers ook impact op onze dienstverlening. Naast het ontwikkelen van kennis binnen onze organisatie investeert Aveco de Bondt ook in de kennisontwikkeling van onze toekomstige collega’s. Zo gaf Juul Osinga onlangs een gastcollege over de Omgevingswet aan 1e-jaars studenten van de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling op de Saxion Hogeschool in Deventer. Daarnaast verzorgen we incompany trainingen over de Omgevingswet voor onze klanten.

Juul Olsinga

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Neem gerust eens contact op met Juul Osinga via 06-12804962 en/of josinga@avecodebondt.nl.